College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is een bestuursrechtelijk beroepscollege tegen overheidsbesluiten van ministeries, productschappen etc. Daarnaast is het CBb beroepsinstantie in zaken die voor de diverse tuchtcolleges hebben gediend. Een bekend voorbeeld daarvan is de bonnetjes-affaire van Bram Peper. Hij vocht zich - via het College van Tucht voor Registeraccountants - in hoger beroep bij het CBb naar zijn gelijk. Maar het CBb is ook hoger beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een aantal speciale wetten, zoals de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. Cerberus weet de weg in deze ingewikkelde materie.

Berichten