Centrale Raad van Beroep (CRvB)

De in Utrecht gevestigde Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste rechtsprekende  instantie in een beperkt aantal bestuursrechterlijke geschillen, die niet door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld.  De CRvB beperkt zich tot een aantal rechtsgebieden, zoals sociale zekerheid, bijstand en (militair) ambtenarenrecht.  De CRvB behandelt de hoger beroepen van zaken waarover de bestuursrechter eerder uitspraak heeft gedaan.  Ook is de Raad (in eerste aanleg) de eerste en enige rechter in conflicten over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen. De ‘Raad van State’-journalisten nemen ook de berichtgeving over de CRvB voor hun rekening.

Berichten

Er zijn momenteel geen berichten.