Alsnog extra subsidie voor Almelose leerlingen uit achterstandswijk


Geplaatst in: TC Tubantia      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/ALMELO(cerberus, 23 maart 2022) – De Raad van State heeft de minister Dennis Wiersma(VVD) van Primair en Voortgezet Onderwijs opgedragen Scholengemeenschap Erasmus uit Almelo alsnog ruim 350.000 euro onderwijssubsidie uit te keren. Dat heeft de hoogste bestuursrechter vandaag in een einduitspraak bepaald. Volgens het bestuursrechtscollege heeft het ministerie voor de jaren 2017 en 2018 ten onrechte op het Erasmus-onderwijsbudget gekort. Reden was de een flinke instroom van leerlingen uit asielzoekerscentra. Sinds 2015 kwamen vooral op de vmbo-tak van de Almelose... 


schoolvereniging een flink aantal leerlingen met een vluchtelingenachtergrond. Voor de aanwas van de nieuwkomers kreeg de school meer onderwijssubsidie omdat een hoger dan gemiddeld aantal leerlingen een achterstandspositie hadden omdat ze uit een zogenoemde Vogelaar- oftewel achterstandswijk kwamen. Volgens het ministerie voldeden de nieuwkomers en azc-leerlingen evenwel niet aan de strikte criteria van een “achterstandswijkleerling” en rekende hen als “gewone” leerlingen mee. Daardoor zakte het aantal achterstandsleerlingen net met 0,6 procent onder het subsidieplafond. 

 

Letter van de wet

 

De Raad van State vindt dat onbegrijpelijk. De bestuursrechter snapt niet waarom de minister niet inzag dat nieuwkomers en vluchtelingen zo mogelijk met nog meer achterstanden te kampen hebben en ook extra ondersteuning nodig hebben. De minister paste alleen de letter van wet toe zonder naar de bijzondere omstandigheden van de Almelose scholenstichting te kijken. Dat vindt de Raad van State niet kunnen. Die stelt verder in de uitspraak dat minister Wiersma geen deugdelijke onderbouwing heeft gegeven voor weigering van de extra subsidie. Volgens de minister zou dat tot precedentwerking leiden. Maar volgens de Raad van State is Almelose situatie vrij uniek in Nederland, juist door de combinatie van achterstandsleerlingen en nieuwkomers. Daar had de minister op zijn minst zijn licht over kunnen laten schijnen. Alleen dat hoeft niet meer omdat de hoogste bestuursrechter Wiersma opdracht geeft het de ruim 3,5 ton alsnog naar de Erasmus-scholenstichting over te maken.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State