Bewoner Peperstraat vist naast het net met verzet bomenkap


Geplaatst in: Eindhovens Dagblad      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OIRSCHOT(cerberus, 02 augustus 2022) – De Raad van State heeft vandaag met een einduitspraak de weg vrijgemaakt voor de kap in totaal 200 bomen, die moeten wijken voor de bouw 152 nieuwe woningen en een woon-zorgcomplex in Ekerschot-Noord. Met de uitspraak veegt de hoogste bestuursrechter alle bezwaren van een bewoner van de Peperstraat in Oirschot van tafel. Overigens waren er al een groot aantal bomen gekapt. Het ging de Oirschotter vooral nog om een bosje nabij zijn woning. Hij vindt het zonde om zo’n natuurlijk stukje groen op te offeren aan woningbouw, waaronder 15 starterswoningen. Volgens hem zijn het bosje en de bomen met de daarin levende dieren zeer waardevol en... 


zou kap in strijd zijn met het eigen bomenbeleid van de gemeente Oirschot. De Raad van State heeft het gemeentelijke bomenbeleid nog eens nauwgezet bestudeerd en komt tot de conclusie dat een reeks bomen inderdaad waardevol is. Op grond van het Oirschotse puntenwaarderingstelsel zou de gemeente die bomen kunnen behouden, maar zij is daartoe niet verplicht, meent de Raad.

 

Woningbouwbelang

 

De gemeente mag in geval het algemeen belang van de woningbouw zwaarder laten wegen dan het behoud van het bosje en de bomen. Immers, er is grote behoefte aan nieuwe woningen. Bovendien gaat ontwikkelaar Ruimte voor Ruimte II CV(RVRII) 196 nieuwe bomen terugplanten, Die bomen hebben volgens RVRII en Oirschot een grotere natuur- en landschappelijke waarde dan de bomen die voor de bijl gaan. De uitspraak is een opsteker voor de ontwikkelaar. Die kan de bomen snel omzagen en daarna met de woningbouw beginnen. Voor de bewoner uit de Peperstraat zijn de druiven zuur. Hij had de Raad van State er immers nog op gewezen dat er goede alternatieven zijn waarbij RVRII zowel woningen kan bouwen als het bosje behouden. Maar de hoogste bestuursrechter stelt dat een beter alternatief geen doorslag geeft als het voorliggende kap- en woningbouwplan acceptabel is. En daarmee kan de Oirschotter het mee doen.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State