Bewoners Zutphenseweg wantrouwen gemeente Lochem


Geplaatst in: De Stentor      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/LAREN(cerberus, 14 oktober 2021) – Bewoners van Zutphenseweg in Laren kunnen er met de pet niet bij dat de gemeente Lochem doodleuk opnieuw een bouwplan voor vier woningen in een weiland achter hun woningen in procedure heeft gebracht. Om die reden vroegen zij donderdag tijdens een spoedzaak in Den Haag aan de Raad van State om het bestemmingsplan onmiddellijk op de plank te leggen. Lochem moest een nieuw plan maken, omdat de hoogste bestuursrechter eerder een dikke streep door het oude woningbouwplan had gezet. Volgens de omwonenden gaat het min of meer om hetzelfde plan en is het oude wijn in nieuwe zakken. Zowel het oude als nieuwe woningbouwplan is... 


alleen mogelijk door de sloop van oude agrarische bedrijfsbebouwing elders in Laren en omstreken. Destijds stelde de Raad in een uitspraak vast dat er voor de bouw van de nieuwe woningen te weinig oude stallen en loodsen werden gesloopt. Voor het nieuwe bouwplan is het aantal slooplocaties van drie naar vijf vergroot en nu voldoet het bouwplan volgens Lochem en initiatiefnemer Klein Brinke op alle punten aan het gemeentelijke sloop- en bouwbeleid.

 

Deugt niet

 

De vier buren weten zeker dat ook het nieuwe plan niet deugt en dat Lochem opnieuw in strijd handelt met haar eigen regels. Zo vallen de tegenstanders erover dat de nieuwe woningen niet op de plek van de te slopen stallen en loodsen worden gebouwd, maar geclusterd op een open weiland tussen hun woningen. De sloop- en bouwregeling voor voormalige agrarische bebouwing is volgens de Larenaars juist bedoeld om een landschappelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied te bewerkstelligen. De tegenstanders zien het tegenovergestelde gebeuren. Want bouwen op een open weiland vormt juist een aantasting van het landschap. Verder betwijfelen of de te slopen stallen en loodsen uiteindelijk daadwerkelijk tegen de vlakte gaan. Rechter en staatsraad Hanna Sevenster vroeg aan de gemeentewoordvoerder of die sloopeis wel goed geregeld is in het bestemmingsplan. Maar dat werd niet duidelijk. De gemeentewoordvoerder zei dat Lochem gaat handhaven als de eigenaren van slooplocaties niet voldoende oude gebouwen gaan slopen. Daarop stapte een omwonende naar de microfoon,’dat is nu net het probleem, de gemeente Lochem handhaaft niet. Ze doet niks en wij kunnen de sloop nu niet afdwingen want de gemeente verklaart ons niet-ontvankelijk als wij bezwaar maken tegen sloopregeling bij de slooplocaties. Zo worden wij buiten spel gezet.’ De staatsraad leek daar wel oor naar te hebben en zei binnen twee weken uitspraak te doen.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State