Blij dat belastingdienst toch nog menselijk gezicht toont


Geplaatst in: BN De Stem      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OUDENBOSCH(cerberus, 17 mei 2022) – Een 69-jarige inwoonster van Oudenbosch reageerde blij en razend opgelucht toen een medewerker van de belastingdienst aan het eind van een rechtszaak bij de Raad van State toezegde dat zij de uitgekeerde huurtoeslagvoorschotten niet hoeft terug te betalen. Daar zag het eerder nog niet naar uit. Want Oudenbossche Tony Sebrechts lag al drie jaar in de clinch met de belastingdienst. Die keerde over twee jaar een huurtoeslagvoorschot uit van in totaal ruim 2.000 euro. Na een eindberekening bleek haar jaarinkomen net 156 euro te hoog voor de huurtoeslag. Volgens Sebrechts was er een foutje gemaakt met de afkoop van een pensioen, waardoor haar jaarinkomen net boven de huurtoeslag uitkwam,.. 


overigens maar 0,7 procent. De belastingdienst hield lang vast aan terugvordering van het gehele voorschotbedrag, ook al was dat voor Sebrechts nauwelijks op te brengen. Tijdens de rechtszaak in Den Haag gaf een belastingmedewerker een uitgebreid overzicht van de hele affaire met tal van bijgevoegde berekeningen, die niet hadden misstaan in een doorsnee miljoenennota. Uiteindelijk concludeerde de medewerker dat Sebrechts, hoe je het ook wendt of keert, ten onrechte over twee jaar huurtoeslag heeft ontvangen. De medewerker erkende ook dat de belastingdienst wel een beetje in haar maag zat met de kwestie, omdat het om een niet opzettelijk en klein berekeningsfoutje ging. Maar wel een met ingrijpende gevolgen voor de Oudenbossche.

 

Twee auto’s

 

“We hebben nog eens goed gekeken naar de terugvordering en kwamen tot de conclusie dat we niets konden doen, zolang mevrouw twee auto’s op haar naam had staan. Dan had ze voldoende financiële draagkracht om het voorschot terug te betalen. Ik heb haar gebeld en toen ik hoorde dat de auto’s van haar zoon waren heb ik voorgesteld de auto’s op zijn naam te schrijven. Nu blijkt dat Sebrechts de auto’s niet meer op haar naam heeft staan kunnen we de terugvordering intrekken. ” Sebrechts reageerde eerst verrast en toen opgetogen: “Chapeau voor de belastingsdienst. Ik ben zo blij dat de belasting nu toch nog een menselijk gezicht toont en mij verlost van de invordering.” Ook rechter en staatsraad Eric Daalder bleek verrast,”volgens mij heeft het voor ons nu niet zoveel zin meer om een uitspraak te doen.” Sebrechts was het daar mee eens en trok haar beroep in. Na afloop gaven de medewerker en Sebrechts elkaar over en weer nog een reeks complimenten. “Ik ben zo blij dat het nu allemaal is opgelost,” aldus Sebrechts.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State