Burgemeester te vaag over start woningbouwplan azc-terrein Oosterbeek


Geplaatst in: De Gelderlander      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OOSTERBEEK(cerberus, 21 juli 2022) – Om te voorkomen dat het Oosterbeekse azc-terrein aan de Nico Bovenweg de komende maanden al wordt volgebouwd met 52 woningen, heeft de Raad van State met onmiddellijke ingang een bouwstop opgelegd. In de vandaag gepubliceerde spoeduitspraak stelt de hoogste bestuursrechter vast dat een behandeling van de bodemzaak later dit jaar, of begin volgend jaar weinig zin meer zou hebben als alle woningen er al staan. De Raad wil tijdens de bodemzaak nog eens nauwkeurig kijken naar de plannen van de gemeente Renkum en ontwikkelaar TopVen Vastgoed BV en daarna een eindoordeel vellen. Tot die tijd moet de ontwikkelaar min of... 


meer op de handen zitten, omdat die ook geen voorbereidende werkzaamheden kan uitvoeren, zoals de kap van een groot aantal bomen en een archeologisch onderzoek. Hoewel de gemeente Renkum tijdens de rechtszitting in Den Haag aangaf dat de aannemer niet voor 1 februari 2023 met de sloop en nieuwbouw gaat beginnen, twijfelt de bestuursrechter aan de hardheid van die toezegging. De burgemeester zou verschillende startdata tegen verschillende betrokken partijen hebben genoemd. Volgens omwonendenstichting Burgerinitiatief zou de burgemeester aan de beheerders van het azc hebben toegezegd niet voor 1 februari met de kap van de bomen en de bouw- en sloopwerkzaamheden te willen beginnen.

 

Bomenkap

 

Maar intussen is al wel een kapvergunning verleend en wilde TopVen zo snel mogelijk met de kap beginnen. En hoewel deze schorsing van het bestemmingsplan formeel los staat van de lopende procedure tegen de kapvergunning, lijkt de kans klein dat TopVen de kap van de bomen door zal zetten. Volgens Stichting Burgerinitiatief zou het gemeentebestuur ook hebben toegezegd  met de bomenkap te zullen wachten mocht de Raad van State het bestemmingsplan schorsen. En dat is nu gebeurd. Overigens is het voorkomen van de kap van een groot aantal bomen op het terrein de belangrijkste reden dat de omwonenden in verzet zijn gekomen. Zij willen minder woningen waardoor er meer bomen behouden kunnen worden. De bodemzaak volgt later dit jaar.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State