De Ronde Venen en Utrecht lijken het toch eens over koeien in de wei


Geplaatst in: AD Groene Hart & Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/MIJDRECHT(cerberus, 10 november 2021) – De Raad van State stelt vandaag in een einduitspraak vast dat de provincie Utrecht rund- en melkveehouderijen  in de gemeente De Ronde Venen niet per definitie wil verbieden om in sommige gevallen meer dan 2,5 koeien per hectare weiland te hebben. Hoewel de provincie Utrecht de gemeente De Ronde Venen eerder op de vingers tikte en de veehouderijregeling in het bestemmingsplan buitengebied buiten werking stelde, lijkt een oplossing nabij. In de uitspraak stelt de Raad van State vast dat Utrecht met haar zogenoemde reactieve aanwijzing het veehouders niet onmogelijk wil maken om duurzame... 


grondgebonden veehouderijen te runnen met meer dan 2,5 koeien per een hectare, bijvoorbeeld  26 of 27 koeien op tien hectare. De hoogste bestuursrechter stelt in de uitspraak dat de 2,5 koeien per hectare een veelgebruikte grens om het verschil tussen een grondgeboden veehouderij en een intensieve veehouderij aan te geven. Alleen is die grens niet in steen gebeiteld en kan daar onder omstandigheden van worden afgeweken.

 

Omschakelen

 

 De Ronde Venen ging er ten onrechte van uit dat de provincie alle veehouderijen in de gemeente met meer dan 2,5 koeien per hectare als intensieve veehouderij beschouwt. Alleen blijkt volgens de Raad van State dat Utrecht de veehouderijregeling van De Ronde Venen onduidelijk vond. Die zou een maas bevatten waar veehouders, die toch graag omschakelen naar een echt intensieve veehouderij, doorheen zouden kunnen glippen. Volgens de Raad van State zijn De Ronde Venen en Utrecht het begin dit jaar al min of meer  eens geworden over de vraag hoe de nieuwe veehouderijregeling er moet uit gaan zien. Dat betekent dat veehouders van de provincie in De Ronde Venen  toch iets meer rundvee kunnen houden dan eerder gedacht. Maar eerst zal de gemeente een nieuwe veehouderijregeling moeten maken en dan gaat de provincie weer kijken of die in orde is. Zo niet, komt de kwestie weer bij de Raad van State.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State