“Den Haag, haal derde laag van bouwplan Gedempte Gracht”


Geplaatst in: AD Haagsche Courant      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG(cerberus, 17 januari 2022) – Stadsgezichtbewaker SOS Den Haag hoopt dat de Raad van State de gemeente Den Haag en ontwikkelaar Sistra alsnog dwingt de derde bouwlaag van het nieuwbouwproject aan de Gedempte Gracht af te schaven. Of dat gaat gebeuren is de vraag, want ontwikkelaar Sistra hoopt aanstaande zomer de nieuwe woningen en winkels op te leveren. SOS Den Haag spant zich al jaren in voor het behoud van cultuurhistorische bebouwing van de Hofstad. Dat er iets aan de rottende kies op de hoek Spui-Gedempte Gracht moest gebeuren, daar was iedereen het wel over eens. Tien jaar gelden kwam eigenaar Stichting Levi Lassen al met een plan voor renovatie en... 


vernieuwbouw van het laatste vooroorlogse gebouwenblokje van de oude joodse buurt. Volgens Sistra-ontwikkelaar Marco Bierman is er alles aan gedaan om de authentieke sfeer te behouden, maar toch een 21e-eeuws woning- en winkelplan te ontwerpen. Volgens SOS-woordvoerster Peter Drijver zijn Sistra en Levi Lassen te ver doorgeschoten met het renovatie- en nieuwbouwplan en is de gemeente Den Haag uiteindelijk omgegaan. “De nieuwbouw aan de Gedempte Gracht wordt te hoog en te massaal. Dat gaat ten koste van de nabijgelegen Nieuwe Kerk, die straks bij alle omringende bebouwing in het niet valt. Van het hofjes-idee blijft ook niks over. De gemeente Den Haag was daar eerder ook voor en ze had gewoon haar poot stijf moeten houden,” aldus Drijver vandaag tijdens een rechtszaak bij de hoogste bestuursrechter aan de Kneuterdijk. 

 

Spuizijde

 

Drijver was niet helemaal negatief over het plan, omdat SOS het wel voor elkaar heeft gekregen om de panden aan de Spuizijde geheel te renoveren,”de bedoeling was om daar alleen de gevels te laten staan aan de achterzijde een massaal blok appartementen en winkels te bouwen. Gelukkig blijft daar de verkaveling en de indeling van de panden hetzelfde. Als er dan aan de Gedempte Gracht een bouwlaag af gaat zijn wij tevreden.” Volgens de gemeentewoordvoerster hebben de Haagse monumenten- en welstandscommissies goed naar de plannen gekeken en zijn uiteindelijk, na een reeks aanpassingen, met het huidige plan van Sistra akkoord gegaan. Volgens Bierman is Sistra geen commerciële ontwikkelaar die het onderste uit de kan wil,“wij ontwikkelen dit voor Levi Lassen, een charitatieve instelling, die veel oog heeft voor het behoud van de cultuur-historische waarden van het gebied. We hebben nu al zo’n tien jaar over het plan gepraat, het heeft veel te lang geduurd. Wij hopen de Gedempte Gracht-panden in juni op te leveren en ook snel te kunnen beginnen met de renovatie van de Spui-panden. Daar hebben we nu twee van zes vergunningen voor binnen.” Overigens heeft SOS geen bezwaar tegen de Spui-vergunningen. In een tweede rechtszaak was SOS ook aanwezig. In die zaak wil de stadsgezichtbewaker af van  de fel rode markiezen op de gevel van het monumentale juwelierspand op de hoek Plaats-Kneuterdijk. Daarvoor zou geen vergunning zijn verleend.  SOS vindt de markiezen geen gezicht. Uitspraken volgen binnen enkele weken

 

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State