Ermelose eendenslachterij krijgt nog twee maanden respijt


Geplaatst in: De Stentor en Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/ERMELO (cerberus, 15 juni 2022)  -  De Raad van State geeft de Ermelose eendenslachter Tomassen Duck-To nog twee maanden de tijd om de werktijden te verkorten en andere maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden terug te dringen. Eerder tijdens een spoedzaak bij de hoogste bestuursrechter zei het slachtbedrijf minstens zeven tot negen maanden extra nodig te hebben om de aanvoer van slachteenden te verdelen over andere bedrijven en locaties. Dat vindt de Raad van State veel te lang duren. Volgens het bestuursrechtscollege moet een Tomassen wel voldoende tijd krijgen om de overtredingen zelf ongedaan te maken, maar niet zo veel om de hele bedrijfsvoering van de enige eendenslachterij... 


van Nederland aan te passen en dat af te stemmen met leveranciers, transporteurs en afnemers. Het bedrijf luidde eerder de noodklok dat het mogelijk duizenden eenden zal moeten vermalen, omdat er na verkorting van de werktijden geen voldoende slachtcapaciteit is.

 

706.000 euro

 

Overigens verlengde de Raad vandaag de zogenoemde begunstigingstermijn voor de aan Tomassen opgelegde dwangsom  van maximaal 706.000 euro, omdat de deadline eigenlijk al verlopen was. Dat zou betekenen dat vanaf vandaag de dwangsommeter zou gaan tikken. Maar dat gebeurt nu pas vanaf half augustus. Voor die tijd moet het slachtbedrijf de werktijden inkorten en wat andere milieumaatregelen nemen. Tomassen Duck-To had gehoopt dat het bestuursrechtscollege de gehele dwangsom zou opschorten, omdat het bedrijf bezig is een nieuwe vergunning bij Ermelo los te peuteren. Volgens die vergunning zou het bedrijf langer mogen werken. In 2019 werd een ontwerpvergunning verleend en ter inzage gelegd. Maar een definitieve vergunning is er nog steeds niet. Omdat het allemaal te lang duurt heeft de rechtbank de gemeente Ermelo gemaand om tijdelijke maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een dwangsom. En die is nu, zij het met enig respijt voor de slachterij, door de hoogste bestuursrechter goedgekeurd.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State