Geitenhouder Abcoude wil af van Utrechtse geitenstop


Geplaatst in: Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/ABCOUDE(cerberus, 25 oktober 2021) – Geitenhouder Wim Buts hoopt dat de Raad van State met een uitspraak een geitenstop van de gemeente De Ronde Venen de nek omdraait. Want anders vreest Buts voor de toekomst van zijn bedrijf aan de Polderweg, zo bleek vandaag in een door hem aangespannen rechtszaak in Den Haag. Volgens Buts stonden in 2016 alle seinen nog op groen voor de uitbreiding van zijn melkveestapel van 1.000 naar 2.100 geiten. Het bestemmingsplan geeft daarvoor alle ruimte en in november 2017 kreeg bij nog een Natuurwet(Wnb)vergunning. In 2018 bouwde Buts een nieuwe innovatieve stal. Alleen de bouw(omgevings)vergunning liet nog op zich wachten. Tot zijn verbijstering... 


weigerden B&W de uitbreidingsvergunning op de valreep met een verwijzing naar de geitenstop van de provincie Utrecht. ‘Omdat uit een RIVM-onderzoek uit 2017 bleek dat er een verband kan bestaan tussen longziekten bij omwonenden van geitenhouderijen hebben wij uit voorzorg de vergunning geweigerd. We wachten nu eerst nader onderzoek af,’ zei de gemeentewoordvoerster vandaag in Den Haag.

 

Drijfzand

 

 Buts en diens raadsman Johan van Groningen vinden dat de vergunningsweigering op wetenschappelijk drijfzand is gebaseerd. ‘Voor het zogenoemde voorzorgsprincipe ontbreekt elke wetenschappelijke onderbouwing. Er wordt alleen gesteld dat er een mogelijk verband is tussen longziekten en geitenhouderijen. Maar er is helemaal niet gekeken bij welk type bedrijven dat speelt, of bij hoeveel geiten er een probleem is. Buts heeft al jaren 1.000 geiten. De vraag is of 1.100 extra geiten zoveel verschil maakt,’ aldus Buts raadsman. Geitenhouder Buts hield een vlammend betoog over de belangen die voor hem op het spel staan als de uitbreiding niet doorgaat. Dan zit hij met een dure stal die half leeg staat. Ook andere plannen, voor de aanleg van zonnepanelen en een innovatieve mestscheidingsvloer komen dan op de plank te liggen. Bovendien is nog niet bekend wanneer het RIVM met een definitief onderzoek komt. Volgens de gemeentewoordvoerders zal dat eindrapport over gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen er zeker niet voor 2024 liggen. En als het nog later wordt, komt Buts bedrijfsvoering flink in de knel.

 

Voorzorgsprincipe

 

 Rechter en staatsraad Rosa Uylenburg zei aan het eind van de zitting dat er flink wat principiële kanten aan deze zaak zitten en dat de uitspraak wel iets langer kan duren dan de standaard zes weken. Overigens ging de Raad van State in vele eerdere geitenhouderijzaken meestal akkoord met de geitenstop en het voorzorgsprincipe. Of dat in deze zaak ook zo gaat zal moeten worden afgewacht. De gemeentewoordvoerster benadrukte nog dat het zeker geen persoonlijk actie tegen Buts is,’we moeten ook rekening houden met de algemene volksgezondheidsbelangen van omwonenden. Want de dichtstbijzijnde woonwijken in Abcoude en Amsterdam-Gein liggen op 800 meter afstand. Daar is wel onrust over de plannen van Buts.’ Volgens geitenhouder Buts is dat onzin,’ik krijg alleen maar positieve reacties uit de omgeving. Per jaar volgen 30 leerlingen  en studenten stage bij ons, er wordt regelmatig onderzoek gedaan op en rond ons bedrijf. Er is nog nooit iemand ziek geworden. De onrust in de woonwijken had te maken met de Q-koorts. Maar die dreiging is weg sinds onze geiten geënt zijn.’ Uitspraak volgt.

 

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State