Groen licht Gronings woningbouwgebied Suikerzijde-Noord


Geplaatst in: Dagblad van het Noorden en RTV Noord      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/GRONINGEN(cerberus, 19 oktober 2021) – De Raad van State ziet geen reden om het bouwrijp maken van woningbouwgebied Suikerzijde-Noord in Groningen voorlopig stil te leggen. Met een spoeduitspraak maakt de hoogte bestuursrechter vandaag de weg vrij voor voorbereidende werkzaamheden voor de eerste 750 woningen in het oostelijke deel van het voormalige suikerfabriekterrein. In totaal moeten er in Suikerzijde zo’n 5.000 woningen(2.000 in Suikerzijde-Noord)  komen plus andere voorzieningen, wegen en openbaar vervoer. Natuur en Milieufederatie Groningen(NMG) eiste eerder bij de Raad een pas op de plaats om meer onderzoek te doen naar zeldzame en kwetsbare dieren in het...


gebied, waar de natuur zich de afgelopen jaren flink heeft ontwikkeld. Volgen NMG komen er in het natuurgebied veel meer kwetsbare dieren voor dan alleen de geoorde fuut en de water- en meervleermuis. Voor die soorten legt de gemeente Groningen een dertigtal hectare natuurcompensatiegebieden aan ten noorden en ten zuiden van het woningbouwgebied. Verder komt er nog een compensatiegebied voor weidevogels rond Leegkerk. De Raad van State vindt dat de gemeente Groningen voldoende doet om het verloren leef- en foerageergebied van fuut en vleermuizen te compenseren.

 

Over het hoofd gezien

 

Bovendien heeft de natuurorganisatie niet keihard aangetoond welke kwetsbare dieren Groningen over het hoofd zou hebben gezien. Verder heeft de gemeente er terecht voor gekozen om het gehele Suikerzijde-Noord gebied tot stads- en woongebied te maken. Het voorstel van NMG om alleen in het oostelijke deel in grotere dichtheid woningen te bouwen om zo het westelijke deel voor de natuur te behouden, heeft de gemeente al eerder afgewezen. Want de woningnood is te groot en het Suikerzijdegebied vormt een “natuurlijk gat” in de stedelijke structuur van Groningen, aldus de bestuursrechter. Wel houdt de Raad van State de gemeente en ontwikkelaar aan de gemaakte werkafspraken dat er voor 1 maart 2022 niet met de bouw zal worden begonnen. En als dat om wat voor reden toch nodig mocht zijn, moeten zij de NMG daarvan direct op de hoogte stellen. Later dit jaar of begin 2022 volgt er nog een bodemzaak waar de hoogste bestuursrechter dieper op de bezwaren van de natuurorganisatie zal ingaan.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State