Groen licht voor schakel- en trafostation in Onna


Geplaatst in: De Stentor      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/ONNA(cerberus, 04 januari 2022) – De Raad van State heeft vandaag met een spoeduitspraak de weg vrijgemaakt voor de uitbreiding van schakel- en trafostation van energiebedrijf Enexis in Onna. Enexis kreeg eerder van de gemeente Steenwijkerland via een bestemmingsplan toestemming om een nieuw modulair-schakelgebouw neer te zetten en twee nieuwe trafohuisjes. Het plan laat het energiebedrijf verder ruimte om nog twee trafohuisjes neer te zetten. De uitbreiding is bedoeld om meer capaciteit voor de energietransitie vrij te maken. Zo is er...


onder meer een zonnepark in de buurt gepland en die moet op het net worden aangesloten. Bewoners van Onna vinden dat het huidige schakelstation aan het Bedelaarspad sowieso niet geschikt om in de toekomst nog verder uit te breiden. Zij vinden dat Enexis beter ergens anders een nieuw en groter schakel- en trafostation kan bouwen. En als er dan toch op het huidige terrein moet worden gebouwd, kan het nieuwe modulair-schakelgebouw volgens hen beter op een andere plek op het huidige terrein worden ingepast, zodat het terrein zelf niet uitgebreid hoeft te worden. Bovendien vrezen zij veel geluids- en verkeersoverlast en meer magnetische straling.

 

0,4 microtesla

 

De hoogste bestuursrechter deelt de vrees van de omwonenden niet en vindt hun bezwaren niet zwaarwegend genoeg om het bestemmingsplan met een spoedvoorziening te blokkeren. De Raad is het eens met Enexis dat het huidige terrein wel richting Onna moet worden uitgebreid om dat het nieuwe schakelgebouw anders niet goed past. Verder oordeelt de Raad dat zowel de geluidsoverlast, als de blootstelling aan een sterker magnetisch veld geheel binnen landelijk aanvaarde normen valt. De dichtstbijzijnde woning ligt op 185 meter, ruimschoots buiten de magneetveldcontour van 0,4 microtesla, merkt de Raad in de uitspraak op. Overigens zal Enexis nog nader onderzoek gaan doen naar de vraag of de locatie van het schakel- en trafostation meer dan twee transformatoren kan herbergen zonder dat het magnetische veld voor omwonenden te sterk wordt. Ook deelt het bestuursrechtscollege niet de vrees van buurtbewoners dat er straks teveel verkeer op het smalle Bedelaarspad komt en dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Later dit jaar volgt er nog een bodemzaak, waarna de Raad definitief beslist of het uitbreidingsplan al dan niet gewijzigd door de beugel kan.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State