Kruispunt Middenmeer kan bouwverkeer datacentra niet aan


Geplaatst in: Noordhollands Dagblad en Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/MIDDENMEER (cerberus, 11 juli 2022) – De gemeenteraad van Hollands Kroon kreeg vandaag van de Raad van State tot begin november de tijd om een “ruzie” met de provincie Noord-Holland over het overbelaste kruispunt  Agriport-N239 bij te leggen. De provincie Noord-Holland wil haar verzet tegen een uitbreidingsplan voor een paar datacentra langs de A7 pas opgeven als Hollands Kroon een keiharde garantie geeft dat het extra vracht- en bouwverkeer niet over de kruising aan de zuidkant van Agriport gaat. “Daar is het huidige kruispunt en onze provinciale weg absoluut niet geschikt voor,” zei een provinciewoordvoerder vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Zodra het kruispunt is... 


gereconstrueerd en “robuuster  en verkeersveiliger” is gemaakt kan het weer als hoofdentree voor Agriport dienen. Alleen wanneer die reconstructie plaats vindt is nog niet bekend. Hoewel de gemeente Hollands Kroon niet zoveel anders over het kruispunt denkt als Noord-Holland, nam zij in het bestemmingsplan voor Agriport een nog al vrijblijvende regeling voor het kruispunt op. Volgens de gemeentewoordvoerder wil Hollands Kroon de bedrijven en weggebruikers flexibiliteit bieden en niet alles dichttimmeren. Maar tijdens de zitting in Den Haag erkende de gemeentewoordvoerder dat Rijkswaterstaat inmiddels akkoord lijkt met een tijdelijke bouwverkeersafslag op snelweg A7. Die afslag zal volgens de gemeente de meest nijpende verkeersproblemen oplossen. 

 

Blokkade

 

De Raad van State vond dat de meningsverschillen tussen provincie en gemeente dermate klein, dat een oplossing alleszins haalbaar moet zijn. Immers, de gemeentewoordvoerder stemde uiteindelijk in met een voorstel van de provincie om de kruispuntregeling in het bestemmingsplan aan te scherpen. De zegsman van Hollands Kroon zei dat de gemeenteraad naar het laatste provincievoorstel zal kijken en hoogstwaarschijnlijk het Noord-Hollandse tekstvoorstel zal overnemen. Zodra dat is gebeurd heft de provincie haar blokkade(reactieve aanwijzing) op. Maar daarmee is de gemeente er nog niet.

 

Gewassen rotten weg

 

Niet alleen de provincie had bezwaren tegen het bestemmingsplan, ook akkerbouwfamilie Roskam ziet het huidige uitbreidingsplan voor een datacentrum aan de westkant van de A7 totaal niet zitten. Want de uitbreiding van het datacentrum van Microsoft komt tot vlak bij haar boerderij aan de Cultuurweg. Roskam vreest heel veel milieu- en wateroverlast. “Er komt een zwaar industrieterrein naast onze boerderij, waar ontzettend veel lawaai vanaf komt, zeker als ze de trafostations aan de noordkant van het terrein bouwen. Ook verwacht ik veel wateroverlast. Mijn akkers liggen het laagst in vergelijking met alle andere landbouwgronden. Als van het datacentrum al het water op onze landerijen stroomt rotten de gewassen in de grond weg,” aldus landbouwer Sander Roskam bij de Raad van State. Zijn vrouw Marjan vulde aan hun landerijen, die allemaal langs de A7 liggen, in de toekomst ook voor de bouw van datacentra gebruikt zullen worden,”als ze nu al weten dat ze in de toekomst onze gronden nodig hebben koop ons dan nu uit of neem maatregelen zodat wij geen enorme last van de nu geplande uitbreiding krijgen.” De Raad van State ging vandaag niet verder in op de bezwaren van Roskam, omdat eerst de gemeente het kruispuntconflict moet oplossen. Na november van dit jaar zal er een nieuwe rechtszitting komen waarbij de hoogste bestuursrechter Roskams bezwaren ten volle gaat behandelen. Daarna volgt pas een einduitspraak. Wordt vervolgd.

 

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State