Nijmegen wil niet hele wijken op slot zetten voor kamerverhuur


Geplaatst in: De Gelderlander      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/NIJMEGEN(cerberus, 02 december 2021) – De gemeente Nijmegen wil niet hele wijken op slot zetten voor verhuren van kamers en het omzetten van reguliere woningen in kamerverhuurpanden, bleek vandaag tijdens een reeks rechtszaken bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter behandelde een vijftal rechtszaken rond de kamerverhuur. Nadat de Raad van State afgelopen zomer het nieuwe kamerverhuurbeleid goedgekeurd, lagen er nog een paar rechtszaken rond de kamerverhuur op de plank. Een aantal woningeigenaren wil alsnog een kamerverhuurvergunning. En in andere gevallen komen buren alsnog tegen de verlening van dergelijke vergunning op. Twee buren van een... 


kamerverhuurpand aan de Pater van Meursstraat vinden dat de gemeente geen omzettingsvergunning had mogen verlenen. Die verleende de gemeente in tweede instantie alsnog voor de verhuur van vier kamers. De eigenaren kochten het pand voor hun dochter. Naast de dochter wonen er nog drie jongeren in het pand. Volgens de buren is de woning en buurt niet geschikt voor kamerbewoning.

 

Gehorigheid

 

Zij wezen tijdens de rechtszaak in Den Haag op de gehorigheid van de woning en een negatief advies van de woonomzettingscommissie. De commissie gaf een negatief omdat de woning in de wijk Willemskwartier ligt, waar al veel kamerbewoning is. De gemeentewoordvoerster legde aan de Raad uit dat de gemeente geen buurten en wijken integraal op slot wil zetten, omdat dit een te grote inbreuk op het eigendomsrecht betekent. Want het beleid is nu zo dat woningen met een WOZ-waarde lager dan 225.000 euro komen sowieso niet voor omzetting in kamerverhuur in aanmerking. ‘En voor woningen tot 335.000 euro dit jaar en 355.000 euro in 2022 is een omzettingsvergunning noodzakelijk. Voor duurdere woningen is geen vergunning nodig. En bij het verlenen van een kamerverhuurvergunning onderzoekt Nijmegen vooral de impact van de kamerverhuur op de leefbaarheid in een straal van 50 meter rond de woning. Over de kamerbewoning in de Van Meurstraat zijn nooit klachten binnen gekomen en het gaat niet ten koste van de leefbaarheid in de directe omgeving,’ aldus de gemeentewoordvoerster.

 

Gunstig

 

In een paar andere zaken draaide het om de vraag of in die panden al voor 2016 kamers werden verhuurd en of die al dan niet voor een kamerverhuurvergunning in aanmerking komen. Voor de eigenaar van een pand aan de Graafsebaan lijkt de uitkomst gunstig. Want de gemeentewoordvoerster zei dat Nijmegen daar alsnog een vergunning voor gaat verlenen Reden is dat er al voor 2016 kamers werden verhuurd. Dat betekent overigens niet dat de buren dat maar moeten accepteren. Die kunnen altijd nog bezwaar tegen de vergunning aantekenen. Wat een pand aan de Van Schaek Mathonsingel betreft wil Nijmegen geen kamerverhuurvergunning verlenen. Alleen zette rechter en staatsraad Nanda Scholten-Hinloopen daar vraagtekens bij, omdat in dat pand mogelijk al sinds 2015 kamers worden verhuurd. De gemeentewoordvoerster zei daar geen bewijzen van te hebben gezien en dat er pas in 2018 is begonnen met kamerverhuur. En dat is te laat om onder het overgangsrecht te vallen. De Raad van State gaat alle kamerverhuurzaken nog eens goed doorlichten en doet binnen enkele weken uitspraak.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State