Noord-Brabant flink op de vingers getikt om gebrek regierol Den Ouden


Geplaatst in: Eindhovens Dagblad en Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/HELMOND(cerberus, 13 juli 2022) – De Raad van State heeft vandaag met een definitieve uitspraak een dikke streep gehaald door een aantal stankmaatregelen, die de provincie Noord-Brabant aan de Helmondse mestverwerker Den Ouden had opgelegd. De hoogste bestuursrechter vindt dat de provincie eerst maar eens moet onderzoeken en vaststellen hoeveel geurhinder Den Ouden mag produceren zonder dat het woon- en leefklimaat in de nabijgelegen woonwijk Brouwhuis in het gedrang komt. In de uitspraak onderstreept de Raad dat hij al in een eerdere... 


uitspraak van 24 maart 2021 de provincie de opdracht had gegeven om eerst het zogenoemde aanvaardbaar geurniveau voor Den Ouden vast te stellen. En op basis daarvan aanvullende stank- en geurreducerende maatregelen voor te schrijven. Alleen vond de provincie dat te ingewikkeld, bleek eerder tijdens de rechtszaak van afgelopen januari en meende zij ook zonder uitgebreid omgevingsonderzoek extra stankmaatregelen bij Den Ouden te kunnen afdwingen. Tijdens die rechtszitting gaf rechter en staatsraad Erik Minderhoud de provincie, Den Ouden en de wijkbewoners het dringende advies om een gezamenlijke oplossing te vinden, omdat de uitspraak, zoals die vandaag uiteindelijk is gedaan, er flink in zou hakken voor provincie en omwonenden. Alleen is dat niet gelukt, waardoor het bestuursrechtscollege alsnog de stankknuppel in het Brabantse hoenderhok heeft geworpen.

 

 Stappenplan

 

Vorig jaar nog deed de Raad van State  uitspraak in de slepende kwestie en stelde de provincie een stappenplan voor om tot een werkbare oplossing te komen. De provincie gaf geen gehoor aan die uitspraak en schoof de hete aardappel wederom terug op het bordje van de Raad van State. Die werkt alleen niet meer mee. Staatsraad Minderhoud was daar afgelopen januari al zonneklaar over: “Om te voorkomen dat we nog jaren bij de Raad van State rechtszaken over Den Ouden hebben, moet er iets gebeuren. Ons lijkt het beste dat de partijen onder leiding van een goede mediator tot een begin van een overeenkomst komen of desnoods werkafspraken maken over hoe er een oplossing gevonden kan worden.” De staatsraad legt de bal vooral neer bij de provincie Noord-Brabant, die als vergunningverlener de belangrijkste regierol zou moeten hebben. Noord-Brabant zal nu eerst toch moeten vast stellen wat de provincie als een algemeen aanvaardbaar stank- en geurniveau ziet alvorens zij alsnog strengere stankmaatregelen kan afdwingen.  

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State