“Olympische droom vervloog door gedoe rond rijbewijs”


Geplaatst in: Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/BUITENPOST(cerberus, 06 juli 2022) – Het CBR(Centraal Bureau Rijvaardigheid) stemde vandaag in met een voorstel van de Raad van State om een inwoner van Buitenpost alsnog een schadevergoeding uit te keren, omdat het rijvaardigheidsbureau een groot aantal fouten in een rijbewijsconflict heeft gemaakt. Op aandringen van rechter en staatsraad Kees Borman ging het CBR uiteindelijk aan het eind van een rechtszaak in Den Haag akkoord met een schade- en proceskostenbedrag van 6.408 euro. Na kort overleg gingen de Buitenposter en diens raadsman ook akkoord met de schikking. Het bedrag viel uiteindelijk lager uit dan de Friese automobilist had gehoopt... 


Alleen al om de immateriële  schade te dekken vroeg hij een vergoeding van 10.000 euro. Daarnaast vroeg hij nog een vergoeding van enkele duizenden euro’s voor de vele kosten die hij heeft gemaakt voor het terugkrijgen van zijn in 2017 ingenomen rijbewijs en de vele extra reiskosten die hij heeft moeten maken. Die 10.000 euro wilde hij hebben omdat door het gedoe rond de inname van zijn rijbewijs zijn Olympische kleiduivenschietdroom zou hebben op moeten geven. Volgens staatsraad Borman ligt de lat om immateriële schade aan te tonen erg hoog en het leek hem niet waarschijnlijk dat de Buitenposter die lat zou halen. Vandaar dat hij alsnog akkoord ging met een totale vergoeding van ruim 6.400 euro.

 

Alles ging mis

 

Het conflict begon allemaal toen de Buitenposter in 2016 een aanhangwagenaantekening op zijn rijbewijs aanvroeg, een simpele formaliteit dacht hij. Daarna ging zo’n beetje alles mis wat er mis kon gaan. Het CBR wees de aanvraag af omdat uit klinisch onderzoek zou blijken dat hij medicijnen slikte voor een medische aandoening. En uit een later urineonderzoek bleek volgens het CBR bovendien dat hij  drugs had gebruikt. De Buitenposter moest elke keer met kostbare tegenonderzoeken  aantonen dat er niets van klopte. Medicijnen slikte hij niet meer en drugs gebruikte hij al helemaal niet. Pas in 2019 kreeg hij zijn rijbewijs terug. Daar hield het niet bij op. Het CBR had de teruggave van het rijbewijs niet geregistreerd, waarna de politie de Buitenposter een keer aanhield en hem een nacht in de cel opsloot.

 

Kleiduiventeam

 

Volgens de man heeft het gedoe met al die medicijnen- en drugsonderzoeken hem zeker een plaats in het Olympisch kleiduiventeam gekost. Over dat laatste twijfelde de staatsraad omdat de man blijkbaar in een gesprek met zijn coach had besloten om af te zien van deelname. “Een directe link tussen het rijbewijsconflict en deelname aan de Spelen zie ik niet direct,” zei staatsraad Borman. Hij vond wel dat het CBR een aantal andere ten onrechte gemaakte kosten moeste vergoeden, zoals de kosten voor de teruggave van zijn rijbewijs, de kosten van de medische onderzoeken en de hoge OV-reiskosten die hij voor zijn stages moest in Leek en Lippenhuizen moest maken. Plus alle gemaakte proceskosten kwam de staatsraad uit op een schadebedrag van 6.408 euro. Zowel de Buitenposter als de CBR-woordvoerster stemden daarmee waarna het hoger beroep werd ingetrokken. terug naar home      |      naar berichten Raad Van State