Onbegrip over Lochemse dwangsomactie tegen “Lotus Bubble”


Geplaatst in: De Stentor      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/LOCHEM(cerberus, 21 december 2021) – De gemeente Lochem wil per se een dwangsom van 50.000 euro incasseren voor tweeënhalf jaar geleden gelegaliseerd recreatieverblijf aan de Klein Dochterense  Schooldijk. Recreatieondernemer Jalbert Kuijper en diens raadsman snappen er geen snars van, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Aanvankelijk zette Kuijper onder meer het recreatieverblijf met de prozaïsche naam Lotus Bubble en een saunaton neer zonder vergunning. Na klachten van een buurman legde de gemeente Kuijper in 2017 een dwangsom op van 30.000 euro. Tegelijkertijd gaf de gemeente aan dat ze de Lotus Bubble... 


wel wilde legaliseren met een bestemmingsplan. En niet alleen de Lotus Bubble, maar ook het recht om nog zeven Bubbles bij te bouwen. Zo gezegd zo gedaan. Kuijpers zei eieren voor zijn geld te hebben gekozen,’ik besloot in eerste instantie die dwangsom van 30.000 euro toch maar te betalen. Want de Lotus Bubble afbreken en daarna weer op bijna dezelfde plek opbouwen zou veel duurder uit hebben gepakt. Maar toen ik de Bubble had teruggebouwd bleek die net niet helemaal in het bouwvlak van het nieuwe bestemmingsplan te passen.’ De gemeente leek vervolgens de weg kwijt te zijn kwijtgeraakt.

 

De zelfde dag

 

 Want op 11 juni 2019 legde ze Kuijper opnieuw een dwangsom op, dit keer van 50.000 euro. Nota bene op de zelfde dag dat het Lochemse gemeentebestuur instemde met een aanpassing van het gehele Bubble-plan . ‘Zelfs de buurman liet zijn verzet varen. Waarom de gemeente dan toch alsnog 50.000 euro van me wil hebben, ik snap het echt niet meer,’ aldus Kuijper tegen rechter en staatsraad Adrienne de Moor. Die toonde wel enig begrip voor het standpunt van de Lochemmer. Zij leek tijdens de zitting de verantwoording van de gemeentewoordvoerder niet erg te kunnen volgen. En niet alleen omdat hij met een videoverbinding bij de zitting aanwezig was. De gemeentewoordvoerder legde omstandig uit dat de Lotus Bubble ten tijde van het dwangsombesluit verkeerd stond en dat er op dat moment geen concreet zicht op legalisatie was,’want daar is een ontwerpbestemmingsplan voor nodig en we hadden alleen een instemmingbesluit genomen. Bovendien was het recreatieverblijf deels in strijd met het Bouwbesluit.’

 

Keukenblokje

 

Reden volgens de Lochemse zegsman was dat Kuijper te weinig isolatie had aangebracht, een keukenblokje verkeerd had neergezet en een saunaton te ver van de Bubble had neergezet. Kuijper zette de saunaton naast de Bubble, bracht wat extra isolatie aan en draaide het keukenblokje een kwart slag. En dat kon bij Lochem wel door de beugel, bleek in Den Haag. De staatsraad verbaasde zich erover dat Lochem enerzijds van harte meewerkte aan de legalisatie van de Bubbles en dan toch nog om een paar ondergeschikte kleine technisch-juridisch dingetjes een dwangsom van een halve ton wil incasseren. De Moor stelde min of meer vast dat Lochem de dwangsom toch zeker had kunnen intrekken, gezien de bijzondere omstandigheid dat datzelfde gemeentebestuur de hele boel op een haar na had gelegaliseerd. ‘Wat is het belang van de gemeente nog om toch keihard aan die dwangsom vast te houden. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. En niet alleen voor de Lotus Bubble,  maar voor maximaal acht van dergelijke recreatieverblijven,’ aldus de staatsraad. Volgens de gemeentewoordvoerder was e nu eenmaal sprake van een overtreding en moest de gemeente wel handhaven. Of de staatsraad dat ook zo ziet, blijkt binnen enkele weken uit de uitspraak. Kuijper zei nog dat de gemeente deze zaak tot het einde doorvoert om te voorkomen dat ze hem straks een schadevergoeding moeten geven om gederfde huurinkomsten en de onnodige afbraak van de Lotus Bubble. Uitspraak volgt binnen enkele weken.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State