Ophogen Perkpolder met havenslib onder strenge voorwaarden


Geplaatst in: PZC      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/PERKPOLDER(cerberus, 27 juli 2022) – De Raad van State stemt vandaag in principe in met het ophogen van de Westelijke Perkpolder met havenslib uit Antwerpen, mits de aanvoer en ophoging aan strenge bodem- en controle-eisen voldoen. In de vandaag gepubliceerde spoeduitspraak maakt de hoogste bestuursrechter onder strenge voorwaarden de weg vrij voor de aanvoer van scheepsladingen ophooggrond, die vrijkomt bij het uitdiepen van havenkommen in Antwerpen. Daarbij gaat het volgens ontwikkelaars Waterzande en Hulst aan Zee om schone dieper gelegen gronden en niet om zwaar vervuild bodemslib. De Raad van State wil wel akkoord gaan met de aanvoer van de... 


havengrond en het ophogen van de polder, mits de ontwikkelaars en de gemeente een aantal strenge voorwaarden in acht nemen. Zo moet elke scheepslading apart scherp worden gecontroleerd door een bodemdeskundige. De controle mag alleen volgens de geldende landelijke bodembeschermingsregels plaats vinden en de grond moet aan de gestelde bodemkwaliteitsnormen voldoen. De bodemcontroleurs moeten de resultaten van hun onderzoeken zo snel mogelijk doorzenden naar de burgemeester van Hulst en de Stichting Schone Polder, die de rechtszaak heeft aangezwengeld. Ook moet van iedere scheepslading worden vastgelegd waar die vandaan komt en waar die wordt neergelegd. Mocht er later dan toch een probleem zijn dan kunnen de ontwikkelaars die grond weer verwijderen en terugvoeren naar de leverancier.

 

"Schone" scheepsladingen

 

Alleen onder die voorwaarden kunnen Waterzande en Hulst aan Zee met de ophoging beginnen. De ophoging is nodig voor een woningbouwplan. Stichting Schone Grond vroeg eerder aan de Raad om alle aanvoer en ophogingswerkzaamheden stil te leggen. Daar gaat de hoogste bestuursrechter niet in mee. Wel bindt hij de aanvoer en ophoging aan zo streng mogelijke eisen. Voor de ontwikkelaars zijn de belangen groot, omdat zij vrezen dat Antwerpen de havengrond direct aan concurrenten doorverkoopt als zij het niet mogen afnemen. In ieder geval heeft de Raad van State nu een extra noodrem op de ophoging aangebracht. Schone Polder vreest immers dat er tussen de “schone” scheepsladingen door ook stiekem zwaar verontreinigd slib wordt binnen gesmokkeld. Dat moet door strenge monitoring voorkomen worden.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State