Politie erkent gebrekkige controle wapenverloven


Geplaatst in: Leidsch Dagblad      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/WASSENAAR(cerberus, 15 september 2022) – De korpschef van de nationale politie erkende vandaag bij de Raad van State dat de politie niet of nauwelijks in staat is om te controleren of er mogelijk “illegale” wapens op wapenverloven worden bijgeschreven en of er bij schietverenigingen mogelijk niet-erkende schietwedstrijden met dergelijk wapens plaats vinden. De staatsraden van het hoogste bestuursrechtscollege hoorde met verbazing de politiewoordvoerster tijdens een rechtszaak verklaren dat de politie daar door gebrek aan menskracht niet aan is toegekomen. Ook al had de politie vorig jaar expliciet aan de Raad... 


van State beloofd daar werk van te maken. ”Maar binnenkort gaan we er zeker wat aan doen,” aldus de woordvoerster tijdens de rechtszitting in Den Haag. Zij erkende verder dat de politie er eigenlijk vanuit gaat dat erkende schietverenigingen zich aan de regels houden en dat het wel snor zal zitten met de schietwedstrijden en daarvoor gebruikte wapens.

 

Wilde Westen

 

Overigens was de rechtszaak aangespannen door een drietal leden van de Wassenaarse schietvereniging Juliana. Die vroegen eerder een verlof aan om deel te nemen aan schietwedstrijden met replica’s van het aller-beroemdste, of beruchtste, geweer uit het 19e eeuwse Wilde Westen: De Winchester lever rifle. Het geweer met een stoere hendel(lever) waarmee je de kogels laadt komt in bijna elke Westernfilm voor. De Leidse en Wassenaarse schutters wilden graag mee doen aan zogenoemde Lever Rifle Competition bij schietvereniging Juliana. Maar de korpschef weigerde de Winchester-replica’s op hun verloven bij te schrijven, onder meer omdat de Lever Rifle Competition (nog) geen officieel erkende schietsportcompetitie is. Dat die “illegale” schietwedstrijden blijkbaar toch plaats vinden, of vonden wekte ook flinke verbazing bij de hoogste bestuursrechter. “Hoe en wat controleert de politie dan bij de schietverenigingen,” vroeg staatsraad en rechter Nico Verheij. Daarop legde de woordvoerster uit dat politie eigenlijk alleen kijkt of alle papieren wel in orde zijn,”u moet ook bedenken dat schietverenigingen goed beveiligd zijn en zo kunnen zien dat de politie voor de deur staat. Dan hebben ze genoeg tijd om alles in orde te brengen.”

 

Drie jaar verder

 

Overigens bleek dat de schietvereniging al in 2019 bij de minister van Justitie en Veiligheid een verzoek heeft ingediend om “Lever Rifle Competition” als erkende schietsport te registreren. “We zijn nu drie jaar verder waarom duurt het zo lang voordat de minister daarover een besluit neemt,” vroeg staatsraad Verheij. “Tja, we hebben veel adviezen gevraagd en er waren onduidelijkheden over de veiligheid van de geweren. En om die reden zijn er nog aanvullende adviezen gevraagd,” aldus de woordvoerster van de minister. De raadsvrouw van de schutters, zelf trotse bezitter van een originele Winchester model 1873, zei te hebben vernomen dat de minister binnenkort duidelijk maakt of de erkenning er komt. Al met al maakten minister en korpschef geen goede beurt bij de Raad van State. Blijkbaar is er wel een strenge controle vooraf, op het afgeven van persoonsgebonden wapenverloven en vergunningen voor schietverenigingen, maar daarna lijkt de politie weinig meer te controleren. Uitspraak over de geweigerde “Winchester”-verloven volgen binnen enkele weken.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State