“Raad van State: Leg landbouwminister Schouten dwangsom op”


Geplaatst in: Leeuwarder Courant & Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG(cerberus, 08 november 2021) -Milieuorganisatie MOB(Mobilisation for the Environment) vindt het onbestaanbaar dat minister Carola Schouten van Landbouw in een PAS-melding-kwestie weigert een uitspraak van de Raad van State uit te voeren. Om die reden eiste de MOB vandaag tijdens een rechtszaak bij diezelfde Raad de minister desnoods met een forse dwangsom tot actie aan te zetten. Volgens MOB-raadsman Valentijn Wösten staat de dwangsommeter na de laatste PAS(Programmatische Aanpak Stikstof)melding-uitspraak van afgelopen januari nu al op 70.000 euro. En die meter tikt nog door, meent de MOB-zegsman. Hij hoopt dat de hoogte bestuursrechter korte metten met... 


het in zijn ogen onverantwoordelijk en onaanvaardbaar ontwijkingsgedrag van Schouten. Want na een dwingende Raad van State-uitspraak van 27 januari jl. weigerde de minister alsnog 3.500 bedrijfsadressen openbaar te maken. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om agrarische bedrijven die tussen 2015 en 2019 in het kader van de PAS-regeling een zogenoemde stikstofmelding deden. Met die melding konden ze “stikstofneutraal” uitbreiden. Maar het PAS-kaartenhuis donderde, mede door rechtszaken van MOB, in elkaar toen de Raad van State daar eind mei 2019 een dikke streep door haalde.

 

Coördinaten

 

MOB wil alsnog in kaart brengen waar al die bedrijven die een PAS-melding deden precies zitten. Nadat de Raad van State eind januari minister Schouten in hoger beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur(WOB)  opdroeg alsnog alle locatiegegevens vrij te geven, besloot zij alleen de landmeetkundige coördinaten vrij te geven. Volgens de raadsvrouw van  de minister komen immers niet alle geregistreerde bedrijfsadressen overeen met de locatie van de stallen, of bedrijfshallen. Rechter en staatsraad Nico Verheij wees de LNV-zegsvrouw er vervolgens op dat ze dan wel alle adressen had kunnen vrijgeven waarbij bedrijfsadres en stikstofbronnen, zoals stallen en hallen, wel samen vallen,’en dat geldt denk ik voor 90 procent van de boerenbedrijven.’ Dat vond de minister toch te ver gaan, omdat het vrijgeven van de adressen van boeren in haar ogen een te grote aantasting van de privacy vormt.

 

Klein land

 

Volgens staatsraad Verheij weten dierenactivisten de intensieve veehouderijen toch wel te vinden en maakt het vrijgeven van adressen weinig uit,’Nederland is een klein land, daar kun je intensieve veehouderijen niet verstoppen. Die dierenactivisten weten toch wel waar al die veehouderijen zitten.’ Charles van Mierlo, raadsman van landbouwlobby LTO vindt dat de minister wel een groter belang aan de privacy van de boeren mocht hechten dan het belang van MOB om achter alle veehouderijadressen te komen,’de boeren hebben destijds veel geld en energie in een PAS-meld-systeem moeten steken dat al weer ruim twee jaar geleden buiten hun schuld is afgeschaft. De minister heeft alle coördinaten van de PAS-meldlocaties openbaar gemaakt. Dat moet genoeg zijn. Op die manier kun je ook achter de adressen komen. Het is helemaal niet zinvol om nu alle privacygevoelige adresgegevens op een landelijke website te zetten. Dat is in strijd met de privacywet.’ Volgens MOB-zegsman Wösten is het gewoon een principekwestie en dient de minister de eerdere WOB-uitspraak van de Raad van State onverkort uit te voeren,’dat is alleen al een reden om dit hoger beroep af te wijzen en een dwangsom op te leggen.’ De Raad van State had verder niet veel vragen en doet binnen enkele weken einduitspraak.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State