Raad van State nu al in de maag met komende vleermuizenuitspraak


Geplaatst in: Eindhovens Dagblad en De Gelderlander      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/BEST/RHENEN(cerberus, 08 juni 2022) – Moeten woningeigenaren die hun gevels en daken willen isoleren straks eerst wekenlang voor tienduizenden euro’s vleermuizenonderzoek laten doen door erkende ecologische onderzoeksbureau’s? Die vraag legden de provincie Utrecht en een isolatiebedrijf Isosun BV uit Best vandaag tijdens een cruciale rechtszaak op het bordje van ’s lands hoogste bestuursrechter in Den Haag. De Raad van State  behandelde een conflict over de vraag hoeveel onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is bij het isoleren van spouwmuren en daken. Volgens Utrecht schrijft de Wet natuurbeheer(Wnb) veel meer en uitgebreid deskundig onderzoek voor... 


Volgens Isosun is dat niet nodig. En als het al nodig zou zijn, is dat zeker niet de taak van een isolatiebedrijf, maar eerder van de overheid en de woningeigenaar.

 

Energietransitie

 

In ieder geval leek de Raad van State vandaag tijdens de rechtszaak flink in de maag te zitten met de mogelijk verregaande gevolgen van een uitspraak over vleermuizenonderzoek bij woningisolatieprojecten. Immers, twintig jaar geleden vielen bijna alle bouwprojecten stil na een uitspraak over fijnstof en nog maar een paar jaar geleden zorgde de beruchte stikstofuitspraak voor veel reuring in bouwend, logistiek en boerend Nederland. Het is zeker niet uitgesloten dat een vleermuisuitspraak vergelijkbare grote gevolgen voor de energietransitie kan hebben. Juist, omdat het isoleren van woningen daardoor vele malen duurder en tijdrovender kan worden, zei de advocaat Barend Benard van Isosun vandaag in Den Haag. Volgens de raadsman van het betrokken isolatiebedrijf kan de uitspraak in het ergste geval er toe leiden dat woningeigenaren door de hoge kosten geheel afzien van het verder isoleren van hun woningen. En dan komt er van de energietransitie weinig terecht.

 

Deskundigen

 

 Om die reden gaat de hoogste bestuursrechter mogelijk eerst uitgebreid informatie inwinnen bij overheden, wetenschappers en andere deskundigen, voordat hij met een einduitspraak komt over de vraag wie verantwoordelijk is voor welk onderzoek naar vleermuizen, of andere zwaar beschermde dieren in spouwmuren en dakspanten. Althans dat was een suggestie die rechter en staatsraad Jaap Hoekstra aan het eind van de rechtszaak deed. Rechter en staatsraad Ben Schueler stelde voor om niet alle onderzoeksverantwoordelijkheid bij het isolatiebedrijf, dan wel de burger te leggen,”daarvoor zijn isolatiebedrijven niet op de wereld gezet. Dat lijkt me eerder een taak voor de overheid. Misschien is dat een idee voor de provincie Utrecht om eerst eens in kaart te brengen hoe groot het probleem van de vleermuizen in oude wijken en woningen is en hoe die dan het beste geisoleerd kunnen worden.” De rechters erkenden verder dat het vleermuizenprobleem zich zeker niet beperkt tot Utrecht, maar  het hele land bestrijkt. De raadsman van Isosun en woordvoerster Charlotte Brunell van de Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht(RUD), die namens de provincie sprak, benadrukten dat tal van gemeentes, bedrijven en andere belanghebbenden deze proefrechtszaak vanwege de verregaande gevolgen nauwgezet volgen.

 

Dwangsom

 

De kwestie begon nadat de RUD  Isosun een dwangsom oplegde, omdat het bedrijf in 2019 bij een isolatieproject in Rhenen te weinig onderzoek naar het voor komen van vleermuizen zou hebben gedaan. Isosun boorde daarbij een paar gaten in gevels en inspecteerde de spouwen met een endoscoop. En niet alleen om naar vleermuizen te zoeken, maar vooral om te kijken waar leidingen en andere obstakels zaten. Daarna vulde het bedrijf de spouwmuren met isolatiekorrels. Volgens een vleermuisdeskundige van de RUD is zo’n oppervlakkig kortdurend onderzoek bij lange na niet voldoende en sterven er ongetwijfeld heel veel vleermuizen met deze werkmethode. Volgens hem moet je veel uitgebreider onderzoek doen, uitgesmeerd over een langere periode. Want sommige plekken gebruiken vleermuizen slechts tijdelijk als kraamplek. En die mogen volgens de Natuurwet(Wnb) ook niet worden verstoord. Verder vindt de RUD het vreemd dat Isosun in acht jaar tijd nog nooit een vleermuisontheffing bij de provincie heeft aangevraagd. Volgens de milieudienst is het onmogelijk dat bij al die projecten geen vleermuizen in de spouw zaten.

 

Kennisdocument

 

 De Raad van State stelde tijdens de zitting al vast dat de Natuurwet en het Kennisdocument voor vleermuizen zeer strenge onderzoekseisen stelt als er maar een vermoeden is dat er vleermuizen in de spouwmuur kunnen zitten. Een kort snel endoscooponderzoek op één dag lijkt volstrekt onvoldoende. Maar anderzijds. Wie gaat zijn muur of dak nog isoleren als je eerst een jaar een ecoloog in huis moet nemen om vast te stellen waar, hoeveel vleermuizen zitten. Zowel de bestuursrechters als de raadslieden zagen hier een nieuwe flinke botsing tussen economie, klimaat en natuur in het verschiet liggen. Mogelijk dat de Raad van State daarover later in de uitspraak een antwoord op geeft.

 

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State