“Snel ontpolderen Hedwigepolder nodig voor begin stormseizoen”


Geplaatst in: PZC      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/HULST(cerberus, 23 juni 2022) - De Raad van State heeft vandaag met een spoeduitspraak de weg vrijgemaakt voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Volgense hoogste bestuursrechter is het van belang om de zeedijken voor het begin van het stormseizoen te verlagen om zo de overstromingen te kunnen beheersen. In de spoeduitspraak stelt de hoogste bestuursrechter dat het belang van het verder ontpolderen zwaarder weegt dan het voorkomen van eventuele natuur- en milieuschade in de polder. Het gaat dan vooral om een veiligheidsbelang, aangezien de Vlamingen al flink op streek zijn met het verlagen van de zeedijk langs de Prosperpolder op Belgisch grondgebied. Dat zou kunnen betekenen dat tijdens zware najaars- en winterstormen de Prosperpolder en Hedwigepolder ongecontroleerd overstromen en onder lopen. Dat kan volgens de Raad van... 


State grotere problemen opleveren dan het kleinere risico dat de polderbodem verontreinigd raakt met PFAS-verontreinigingen.

 

Rugstreeppad

 

Tevens is het van belang om voor oktober met het ontpolderen van de Hedwigepolder te beginnen om zo de beschermde rugstreeppad de kans te geven op hogere gronden een winterslaapplaats te vinden. De Raad tekent aan dat het Vlaamse Gewest heeft gewezen op en dalende trend van de PFAS-verontreinigingen in het Scheldewater. Immers, in Vlaanderen en Antwerpen krijgen steeds meer bedrijven met strengere PFAS-regels te maken waardoor zij veel minder in de rivieren lozen. PFAS is een afkorting voor polifluoriden, onder meer bekend van teflonpannen. PFAS breekt niet, of nauwelijks af en zweeft als stof door de lucht in het water, of lost er deels in op. PFAS vormt een flink risico voor dier en mens zoals uit steeds meer recente onderzoeken blijkt. De PFAS-problematiek is de belangrijkste reden voor poldereigenaar Gery de Cloedt om herziening van een eerdere Raad van State-uitspraak over het ontpolderen te vragen. Die herzieningsrechtszaak volgt pas over enkele maanden en dan gaat de hoogste bestuursrechter dieper in op de PFAS-problematiek. Om te voorkomen dat de polder dan al onder water staat vroeg De Cloedt om een spoedvoorziening, oftewel ontpolderingsstop. De Raad van State vindt dat enerzijds niet nodig en anderzijds te risicovol.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State