Sondervickers willen niet wachten op doden in verkeer


Geplaatst in: Eindhovens Dagblad      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/VELDHOVEN(cerberus, 28 oktober 2021) – Bewoners van de Sondervick hopen dat de Raad van State de gemeente Veldhoven dwingt om zo snel mogelijk een aantal verkeersmaatregelen te nemen om ongelukken in hun woonstraat te voorkomen. Met de extra maatregelen willen zij voorkomen dat na de bouw van 800 woningen in het gebied ten westen van Veldhoven het verkeer op de Sondervick enorm toeneemt. Zij vrezen voor ernstige en dodelijke ongelukken met fietsers en spelende en schoolgaande kinderen, zo bleek donderdag tijdens een spoedzaak in Den Haag. Volgens omwonendenwoordvoerder Rudie Dagevos heeft de gemeente een paar jaar geleden beloofd om de maximumsnelheid... 


op de Sondervick naar 30 km/u te verlagen en knippen(autoverkeerblokkade’s) op de Eindhovensebaan en Roskam aan te brengen,’Maar de aanleg van de knippen onzeker geworden na een motie van de gemeenteraad. En bovendien koos het gemeentebestuur uiteindelijk toch voor een maximumsnelheid van 50 km/u. Hier wrikt de schoen. De raad vindt het beschermen van politieke ego’s belangrijker dan de veiligheid van onze kinderen. Papieren beleid prevaleert boven het oplossen van onze realiteit waarin door onze straat teveel auto’s, veel te hard en veel te dicht langs honderden scholieren scheuren. ’

 

De kortste weg

 

De raadsman van de gemeente ontkende daarop met klem dat de Sondervick na de bouw van de nieuwe woningen in Zilverackers en Bosackers een gevaarlijke drukke doorgaande weg zal worden,’de gemeente heeft toegezegd dat we de knippen aanbrengen zodra de eerste nieuwe woningen in gebruik zullen worden genomen. De knip in de Roskam ligt er al. Bovendien heeft de gemeente ervoor gekozen om de Sondervick niet af te waarderen.  Het blijft een gebiedsontsluitingsweg geschikt voor ruim 6.000 verkeersbewegingen per dag. Voor de aanleg van de Zilverbaan was de Sondervick veel drukker. Straks worden de nieuwe woningen vooral op de Zilverbaan ontsloten. Bij de kruising Sondervick-Antwerpsebaan komt een rotonde, het wordt daar alleen maar rustiger en verkeersveiliger.’ De tegenstanders geloven er niets van en vrezen dat de nieuwe Veldhovenaren toch voor de kortste weg naar het zuiden zullen kiezen. En die loopt via de Sondervick. De Veldhovense advocaat voegde er nog aan toe dat de gemeente altijd de maximumsnelheid naar 30 km/u kan terugbrengen mocht dat nodig blijken. ‘Dan moeten er zeker eerst doden vallen zeker,’ merkte Dagevos na de zitting op. Staatsraad Polak gaf nog aan dat hij een spoeduitspraak over het bestemmingsplan zal doen en niet zozeer welke maximumsnelheid het beste is voor de Sondervick. Mocht hij het woningbouwplan goedkeuren, dan willen de gemeente en ontwikkelaar beginnen met de bouw van de eerste 250 woningen. Als hij het plan schorst zal Veldhoven  zeker tot volgend jaar moeten wachten totdat de Raad van State een einduitspraak heeft gedaan. Spoeduitspraak volgt binnen twee weken.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State