Veehouders Harreveld hadden er zelf harder aan kunnen trekken


Geplaatst in: De Gelderlander en Agrio      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/HARREVELD(cerberus, 02 april 2020) – Van de Raad van State hoeft het gemeentebestuur van Oost Gelre definitief geen nieuw varkensbedrijf en een nieuwe pluimveehouderij in Harreveld mogelijk te maken, ook al hebben gemeente en veehouders daarover al jaren onderhandeld. In twee einduitspraken ontneemt de Raad veehouders Van Hattem en Schotman elke illusie dat zij hun omstreden intensieve veehouderijen alsnog met een wijzigingsplan van de grond kunnen tillen.Het hoogste bestuursrechtscollege stelt in de uitspraken dat de gemeenteraad... 


de mogelijkheid om de veehouderijen aan de Kroosdijk en Schurinkweg te bouwen al in 2018 uit het bestemmingsplan heeft geschrapt. En dat heeft de gemeenteraad destijds gedaan met het oog op het terugdringen van de intensieve veehouderijen in de gemeente. Dan zou het erg raar zijn om daarna alsnog de deur open te zetten voor de bouw van twee nieuwe grote veehouderijen, zo redeneert de Raad.

 

Uitzonderingspositie

 

Veehouders Van Hattem(varkenshouderij) en Schotman(pluimvee) meenden dat zij zich in een uitzonderingspositie bevonden, omdat Oost Gelre jarenlang wel medewerking verleende aan hun nieuwbouwplannen. Pas na een motie van de gemeenteraad in 2018 trokken ook B&W de stekker uit de plannen. In de uitspraak stelt het hoogste bestuursrechtscollege met zoveel woorden dat, hoewel de gemeente jarenlang gerechtvaardige verwachtingen bij de veehouders heeft gewekt, er bij de uiteindelijke beslissing zwaarder wegende algemene belangen de doorslag hebben gegeven.

 

Harder trekken

 

Verder stelt de Raad met zoveel woorden dat de veehouders voor 2018 er zelf ook wel wat harder aan hadden kunnen trekken om een wijzigingsplan in te dienen of anderszins ervoor te zorgen dat hun belangen niet in de knel kwamen. Want de eerste toezegging van B&W om mee te werken dateren alweer van 2011. Verder hebben de veehouders verzuimd bezwaar aan te tekenen tegen het intrekken van zogenoemde wijzigingsbevoegdheid in 2018. Om die reden hebben de veehouders geen recht op een volledige schadevergoeding. Wel merkt het bestuursrechtscollege nog op dat de gemeente uit coulance bereid is een deel van plannings- en procedurekosten van de veehouders voor haar rekening te nemen. Bovendien is Oost Gelre bereid om te praten over een eventuele andere invulling van de agrarische bouwpercelen aan de Kroosdijk en Schurinkweg. Daar mogen Van Hattem en Schotman het mee doen.

 

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State