Vrees voor meer ongelukken Helvoirtseweg Vught


Geplaatst in: Brabants Dagblad      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/HELVOIRT/VUGHT(cerberus, 19 april 2022) –  Ruim 150 inwoners van Vught vroegen vandaag tijdens een rechtszaak aan de Raad van State om het omstreden N65-wegreconstructieplan, of in de prullenbak te deponeren, of terug naar de tekentafel van de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat te sturen. Vooral de bewoners van en rond de Helvoirtseweg vrezen zwaar de dupe te worden van een in hun ogen halfslachtig wegenplan dat vlees noch vis is. De bedoeling van het omvangrijke project is om enerzijds het verkeer tussen Den Bosch en Tilburg beter te laten doorstromen... 


En in en rond Vught moet het zogenoemde onderliggende wegennet worden ontlast. De overheden willen in Vught de doorgaande N65 verdiept aanleggen met een paar ongelijkvloerse kruisingen. De belangrijkste afslag wordt een dubbele rotonde die aansluit op de JF Kennedylaan en Helvoirtseweg.   De raadsvrouw van de tegenstanders wees de hoogste bestuursrechter er vandaag tijdens de marathonzitting in Den Haag op dat met de keuze van het huidige wegenplan het verkeer op de Helvoirtseweg gaat verdubbelen van 6.000 autobewegingen per dag naar tussen de 8.700 en 11.000 per dag. “Dat kan die smalle weg niet aan en dat is vragen om verkeersongelukken. Bovendien komt er veel meer verkeersoverlast, herrie en luchtvervuiling. Minstens twee van de zes doelstellingen voor het N65-project worden niet gehaald. De verkeersveiligheid verbetert niet en ook de luchtkwaliteit wordt slechter,”aldus de raadsvrouw. Volgens de landsadvocate, die sprak namens de drie betrokken overheden, valt het allemaal reuze mee met de gevreesde overlast en ongelukken,”de gemeente gaat nog heel wat verkeersmaatregelen op en rond de Helvoirtseweg nemen zodat het echt veiliger wordt en minder overlast is. De maximumsnelheid wordt verlaagd en er komt een knip in de Van Voorst tot Voorststraat.  Alle maatregelen zal de gemeente in nauw overleg met de bewoners nemen.”

 

Tunnel

 

Vughtenaar Arlo Schriers gelooft er geen snars van. Zo vindt hij het onbegrijpelijk dat de jaren geleden afgesloten Stationsstraat en Van Miertstraat weer op de Helvoirtseweg met dit plan weer zullen worden aangetakt,”die straten zijn destijds vanwege de verkeersveiligheid van de Helvoirtseweg afgekoppeld. En nu de Helvoirtseweg vele malen drukker wordt, zouden ze weer open moeten om het verkeersveiliger te maken. Dat gaat er bij mij en andere bewoners niet in.” Andere bezwaarmakers, zoals Comité N65 Ondergronds wijten alle ellende aan de keuze van gemeente, provincie en rijk om de N65 slechts deels verdiept aan te leggen en niet in een tunnel. Volgens deskundige Willem Bos(nog bekend van de Bos-variant voor de HSL) is een tunnel veel minder kostbaar als de overheden voorspiegelen,”wij willen een simpele tunnel zonder afslagen en zonder zwaar dak. Zo’n tunnel hoeft niet meer dan 136 miljoen euro te kosten en niet 410 miljoen euro zoals de landsadvocate voorspiegelt. Een tunnel lost een hoop ellende op, ook voor de Helvoirtseweg. De afslagen kun je voor het begin en het eind van de tunnel aanleggen en het bestemmingsverkeer kan via de bovengrondse parallelwegen door Vught.”

 

Domweg te duur

 

De landsadvocate benadrukte dat de gemeenteraad in dit geval alle alternatieven heeft bekeken maar dat een tunnel domweg te duur is,”zelfs de verlengde verdiepte wegtracé viel af. Dit plan wat er nu ligt is het hoogst haalbare.” Tegenstanders wezen de Raad van State erop dat de gemeenteraad van Vught hun besluit om geen tunnel aan te leggen op verkeerde cijfers heeft gebaseerd. “De voordelen zijn weggepoetst en de nadelen opgeblazen. Er is alleen naar de duurdere tunnelvarianten met op- en afritten gekeken, maar niet naar een simpele recht-toe-recht-aantunnel. Die worden tegenwoordig overal in Nederland aangelegd. Waarom zou dat niet in Vught kunnen,” aldus een tegenstander. Woensdag en donderdag zet de Raad van State de rechtszaak voort en dan komen andere onderwerpen aan bod, zoals het tracé bij Helvoirt. Einduitspraak zal daarna over zes tot twaalf weken volgen.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State