Waaldijkbewoners vrezen ellende van versterkingsproject


Geplaatst in: De Gelderlander      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OOSTERHOUT(cerberus, 24 januari 2022) – “Zodra we merken dat er was misgaat met het intrillen van de stalen damwanden drukken we op de rode knop,” probeerde een projectleider voor de rivierdijkversterking tussen Wolferen en Sprok een bewoonster van de Waaldijk gerust te stellen. Alleen was zij allesbehalve gerust gesteld, bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. “Wij wonen in een kwetsbaar rijksmonument en er zit nu geen scheurtje in de muren. Dat willen we graag zo houden. De provincie Gelderland en het waterschap moeten gewoon doen wat ze beloofd hebben en een veiligere damwandmethode... 


gebruiken,” aldus de bewoonster van en monumentale boerderij langs de Waaldijk in Slijk-Ewijk. Volgens haar was beloofd dat de aannemer bij het versterken van de dijk met een damwand de zogenoemde silent piler-methode zou gebruiken. Daarmee worden damwandplaten trillingsloos de bodem in gedrukt. De methode die het waterschap en provincie willen gebruiken is de hoogfrequente trillingsmethode. Daarbij komen volgens de projectleider wel wat trillingen vrij, maar niet voldoende om enige schade aan de woning te berokkenen,”we werken bij het monument met de strengste veiligheidsnormen. Tijdens het trillen hebben iemand die continue de trillingen bij de boerderij in de gaten houdt. En mochten er toch teveel trillingen komen dan drukken we op de rode knop.”  Dat risico willen de bewoners van de onder aan de dijk gelegen boerderij niet nemen. De projectleider legde nog uit dat je op die plek met de silent piler de damwandplaten niet diep genoeg de grond in krijgt en dat daarvoor toch de trillingsmethode nodig is.

 

10.000 kuub

 

De hoogste bestuursrechter behandelde vandaag een groot aantal bezwaren tegen het dijkversterkingproject langs de Waal tussen Wolferen en Sprok. Gelderland en het Waterschap Rivierenland willen de dijk hier en daar flink verstevigen, door of het dijklichaam aan de landzijde te verbreden, dan wel damwanden te slaan, daar waar de woning te dicht bij de dijk ligt. Modeondernemer hans Thoonen is allesbehalve gelukkig met het voornemen om een 10.000 kuub grond voor zijn woning en deels in zijn tuin te storten. Thoonen heeft liever damwanden zodat zijn tuin gespaard blijft,”bovendien weet je niet waar die grond vandaan komt en kan die verontreinigd zijn.” Volgens de woordvoerders is er bij Thoonens woning, onder de rook van Tacitusbrug, voldoende ruimte beschikbaar om de dijk te verbreden. Damwanden slaan zou te duur zijn. En andere tegenstandster is tegen het gebruik van pvc-damwanden bij haar woning. Zij vreest dat het kunsttof tussen nu en 50 jaar gaat verweren en verbrokkelen en als plasticafval door de buurt gaat zwerven. Volgens de projectleider is daar geen kans op en hebben de pvc-damwanden een levensduur tot 100 jaar. Wat er daarna mee gebeurt is niet bekend.

 

Stokoude es

 

Een volgende Waaldijkbewoner vreest dat het slaan van damwanden het einde van zijn stokoude es zal betekenen. Die vormt al decennialang een landmark op de dijk. De dijkwerkers willen straks op drie meter van de dikke stam een damwand slaan. Volgens de  eigenaar lijkt de es daarmee ten dode opgeschreven. Hij ziet liever geen damwanden bij de boom en woning, temeer daar het huis en de es op een brede terp liggen,”met die terp is het daar breed genoeg en is er geen noodzaak om de boel te versterken met damwanden.” De projectleider benadrukte dat uit onderzoek blijkt dat de dijk op dat punt zwak is en wel degelijk versterking nodig heeft,”bovendien nemen we tal van maatregelen om de boom te laten overleven. We rammen echt niet die damwanden door het wortelstelsel. We graven alles netjes uit en leggen het opzij zodat het wortelgestel nauwelijks schade oploopt.” De bewoner en diens raadsman zetten daar hun vraagtekens bij. “Niet voor niets staat in de regeling dat de es gewoon wordt omgekapt als toch blijkt dat redden niet mogelijk is. Die damwand kan ook op zes meter van de boom worden ingetrild. Dan kan de monumentale boom nog jaren blijven staan.” De Raad van State gaat alle bezwaren en beroepen tegen het licht houden en doet binnen enkele weken uitspraak. 

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State