Woningbouwplan Hekendorp staat haaks op lintbebouwing


Geplaatst in: AD Groene Hart       journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/HEKENDORP(cerberus, 04 juli 2022) – De Raad van State heeft vandaag met een spoeduitspraak een bouwstop afgekondigd voor een plan om drie woningen op een binnenterrein achter de Westkade in Hekendorp te bouwen. De hoogste bestuursrechter twijfelt er sterk aan of het bouwplan wel in Oudewaters eigen woningbouwbeleid past. Immers, dat beleid staat eigenlijk alleen nieuwbouw aan de Westkade toe als die aansluit bij het bebouwingslint langs de kade. De drie woningen komen evenwel haaks op de Westkade te staan, waardoor de in- en uitrit op nog geen meter van de woonkamer van één van de bezwaarmakers komt. De Raad is het verder eens met...


tegenstander Erik Honkoop dat er straks een tekort aan parkeerplaatsen bij de woningen komt. Oudewater denkt dat het parkeerprobleem is opgelost door twee nieuwe parkeerplaatsen langs de Westkade aan te leggen. Alleen bestaan die parkeerplaatsen volgens Honkoop al lang en maken omwonenden daar al jaren veel gebruik van. Ook de Raad vraagt zich af of het Oudewaterse parkeer-rekensommetje wel klopt en wil dat later dit jaar tot op de bodem uitzoeken.

 

In de achtertuin

 

Om die redenen twijfelt de hoogste bestuursrecht of het bouwplan in zijn huidige vorm wel ongeschonden de eindstreep zal halen. Om te voorkomen dat de woningen er al staan als het bestuursrechtscollege later dit jaar de bodemzaak gaat behandelen, schorst hij het bestemmingsplan. De uitspraak is een tegenvaller voor ontwikkelaar André Oostveen en de gemeente Oudewater, die liever gisteren dan vandaag met de bouw hadden willen beginnen. Overigens is Honkoop niet de enige bezwaarmaker. Ook bewoners van de nabijgelegen Prinses Wilhelminastraat, waarvan sommigen de nieuwe woningen bijna in de achtertuin krijgen, hebben grote bedenkingen. Zij krijgen later dit jaar tijdens de bodemzaak nog eens alle ruimte om hun bezwaren naar voren te brengen. De gemeente kan intussen alvast een beter verhaal verzinnen, of het bouwplan aanpassen. Wordt vervolgd.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State