Zonnepark Silvolde “gered” door breder brandpad en tegemoetkoming das


Geplaatst in: De Gelderlander      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/SILVOLDE(cerberus, 07 januari 2022) – Het tussen de spoorlijn en Munstermanstraat geplande zonnepark lijkt gered na een verbreding van het brandpad rond het terrein en een aanvraag voor een natuurvergunning bij de provincie Gelderland, bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag. Daar vroeg zonneparkbedrijf LC Energy BV weliswaar om vernietiging van een eerdere uitspraak van de rechtbank, maar veel lijkt dat niet uit te maken voor zijn kansen om in Silvolde een zonnepark van ruim 17 hectare aan te leggen. Het ging LC Energy meer om een...


paar principiële puntjes in de uitspraak. Aanvankelijk vernietigde de  rechtbank in Arnhem de vergunning na bezwaren van Heemkundige Vereniging ‘Old Sillevold.’  De rechter vond dat de initiatiefnemer onvoldoende brandveiligheidsmaatregelen wilde nemen. Daarnaast had LC Energy geen natuur(WNB)-ontheffing  bij de provincie aangevraagd. Die lijkt nodig, omdat vlak bij het zonneparkterrein een dassenburcht zit. Volgens de tegenstanders komen dassen regelmatig op het beoogde zonnepark terrein om daar te eten(foerageren) en is het huidige maïsveld ongeschikt voor het plaatsen van honderden zonnepanelen. Na de uitspraak paste de gemeente Oude IJsselstreek de vergunning aan en schreef voor dat het brandpad rond het zonnepark met een halve meter naar 5,5 meter moet worden verbreed.

 

Negen maanden

 

 Verder diende LC Energy vanwege de das alsnog een WNB(Wet natuurbescherming)-aanvraag bij Gelderland. Dat is ook alweer negen maanden geleden en de gemeente en initiatiefnemer wachten nog steeds op antwoord van het provinciebestuur. De raadsman van LC zag het zonnig in,”we hebben geen vragen van de provincie gekregen, of een verzoek om aanvullende informatie. De kans is zelfs groot dat die WNB-ontheffing niet eens nodig is omdat het om een maïsveld gaat waar dassen weinig voedsel kunnen vinden. Bovendien passen we het zonnepark landschappelijk in met hagen en groenvoorzieningen waar de das wel wat aan heeft. Zodra er een positieve uitspraak van de Raad van State  ligt en een goedkeuring van de provincie gaan wij aan de slag.” Overigens was er niemand van de Heemkundige Vereniging ‘Old Sillevold.’ Rechter en staatsraad Joop Drop betreurde dat,”ik had nog wel een aantal vragen voor de vereniging.” Uitspraak volgt binnen enkele weken.terug naar home      |      naar berichten Raad Van State