Kamer wil snel duidelijkheid over laagvliegroute JSF


Geplaatst in: Omroep Fryslan      journalist: Maarten Bakker

De Tweede Kamer wil dat er snel duidelijkheid komt over de laagvliegroute van de JSF over Friesland, die veel geluidsoverlast kan gaan veroorzaken. De laagvliegroute is sinds 2002 niet meer in gebruik, maar mogelijk gaan de nieuwe JSF-toestellen er in de toekomst weer gebruik van maken. Dit bericht heeft tot veel verontwaardiging geleid onder Friese  bestuurders.
PvdA en SP hebben nu in de Tweede Kamer een motie ingediend dat de laagvliegroute  niet in gebruik genomen gaat worden. Groen Links vraagt de regering in een minder vergaande motie dat in de besluitvorming  rekening gehouden wordt met de bezwaren van lokale bestuurders en omwonenden. De VVD wil dat de regering de mensen in Friesland  snel duidelijkheid geeft over het gebruik van de laagvliegroute, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.  De VVD-motie wordt gesteund door CDA en D66.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de moties.terug naar home      |      naar berichten Tweede kamer