Werkgeversclubs: te ruime bevoegdheid inspectie bij tegengaan discriminatie in sollicitatieprocedure


Geplaatst in: De Jurist      journalist: Maarten Bakker

Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland keren zich tegen het huidige wetsvoorstel om discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan. Ze vrezen dat de Inspectie SZW een te ruime bevoegdheid krijgt. De dienst gaat niet alleen de norm handhaven, maar zou deze ook zelf gaan bepalen.

De kritiek van de werkgeversclubs richt zich tegen het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, dat in december vorig jaar bij de Tweede Kamer is ingediend. Het geeft invulling aan afspraken uit het regeerakkoord uit 2017, waarin de coalitie al maatregelen aankondigde tegen discriminatie in sollicitatieprocedures. De Inspectie SZW zou daarbij “een stevige handhavende rol” krijgen.

In het ingediende wetsvoorstel worden werkgevers verplicht om een werkwijze voor sollicitatieprocedures op papier te zetten. Dat moeten ze doen binnen een termijn van negen maanden nadat het wetsvoorstel van kracht wordt. Deze werkwijze beschrijft op welke manier een bedrijf vacatures vervult, en op welke manier ze daarbij discriminatie voorkomt. Functie-eisen die een werkgever hanteert moeten relevant zijn, en mogen niet leiden tot onderscheid dat op grond van de gelijke behandelingswetgeving verboden is. Verder moet duidelijk zijn hoe een kandidaat beoordeeld gaat worden.

VNO-NCW en MKB Nederland menen dat de normstelling in het wetsvoorstel te vaag is. Op bedrijven ligt namelijk ook een verplichting  om haar werkwijze doorlopend aan te passen aan nieuwe wetenschappelijke en technische inzichten, waarmee discriminatie in sollicitatierondes beter bestreden kunnen worden. De Inspectie SZW zal nagaan of dat voldoende gebeurt. “Werkgevers kunnen een sanctie krijgen voor het niet voldoen aan een onbekende en zich ontwikkelende norm”, schrijven de werkgeversclubs in een brief aan de Tweede Kamer. De sancties worden dan opgelegd door “een Inspectie die zowel inhoudelijk de norm stelt als deze handhaaft”, menen de organisaties.terug naar home      |      naar berichten Tweede kamer