Albert Heyn supermarkt ‘s Gravendeel blijft dicht op zondag

Geplaatst in: AD Rotterdams Dagblad Hoekse Waard
Journalist: Arjan Schuiling en Jan Jaap Broekhuijsen

S-GRAVENDEEL (20 februari 2015)– Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat er weer op zondag kan worden gewinkeld bij de Albert Heijn (AH) aan de Langestraat in ’s-Gravendeel. Albert Heijn-franchisenemer C. van der Poel heeft vergeefs bij het Haagse College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) gevraagd om toestemming voor een permanente zondagsopening van zijn supermarkt. Het CBb wees dat vandaag af…

De ondernemer beriep zich bij het CBb op de situatie in 2014 waarin hij op basis van een gemeentelijke winkeltijdenverordening uit 2008 door een tijdelijke ontheffing wel op zondagen open mocht zijn. Hij vindt dat hij inmiddels recht had op omzetting van die tijdelijke ontheffing in een ontheffing voor onbepaalde tijd. Maar het CBb vindt dat de gemeente het jaar 2014 terecht als een overgangsjaar zag naar een nieuwe situatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar kwam er namelijk een nieuwe winkeltijdenverordening die ontheffingen aan supermarkten niet langer meer toestaat. Als de gemeente inmiddels een ontheffing voor onbepaalde tijd aan Van der Poel had toegekend, zou dat oneerlijke concurrentie hebben opgeleverd ten aanzien van andere ondernemers die geen ontheffing meer kunnen krijgen, vindt nu ook het CBb.

Deze uitspraak van het CBb gaat over de oude winkelverordening. Ook de nieuwe winkeltijdenverordening wordt door van der Poel aangevochten in een voorlopige voorzieningsprocdure bij het CBb. Die zaak loopt nog.