Dikke streep door Zandvoortse “Airbnb”-boetes

Geplaatst in: Haarlems Dagblad
Journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/ZANDVOORT (25 april 2024) – De Raad van State vindt dat de gemeente Zandvoort eerst een diepgravend en deugdelijk onderzoek moet doen naar de vraag of er in Nederlands bekendste bad- en Grand Prix-plaats een echt sprake is van een nijpende woningschaarste en of dat wordt veroorzaakt door de verhuur van “gewone” woningen aan toeristen.

 

Pas dan mag Zandvoort in voorkomende gevallen gemeentelijke boetes opleggen om de verhuur van “woonappartementen” aan toeristen tegen te gaan, zo blijkt vandaag uit een aantal einduitspraken. In die uitspraken veegt de hoogste bestuursrechter het hoger beroep van het college van burgemeester en wethouders van tafel. Die kwamen op tegen eerdere uitspraken van de lagere bestuursrechter in Haarlem. Die kwam ook al tot de conclusie dat het Zandvoorts boetebeleid in strijd met de Huisvestingsverordening is.

 

Massale verhuur

 

De uitspraken zijn een opsteker voor de woningeigenaren en verhuurders die eerder een dergelijke boete aan de broek kregen. Die hoeven nu in ieder geval geen boetes te betalen. Als Zandvoort toch boetes wil opleggen om massale verhuur van reguliere woningen en appartementen aan toeristen tegen te gaan, zal ze eerst uitgebreid onderzoek moeten doen naar de ernst van de woningnood in de badplaats. Daarbij zal de gemeente nauwgezet in kaart moeten brengen bij welke type woningen, van goedkoop tot duur en van huur tot koop, de schaarste het ernstigst is. Pas als dat duidelijk is kan Zandvoort gericht boetes opleggen.

 

Met scherp schieten

 

Kortom, de gemeente moet meer met scherp schieten en niet met losse flodders hagel, zo kun je de uitspraken nog het beste samenvatten. Eerder tijdens de rechtszaak kon Zandvoort deze bui al zien hangen. De gemeentewoordvoerders zeiden toen met zoveel woorden dat onderzoek naar woningschaarste erg ingewikkeld is en eigenlijk niet nodig. ,,Want je kunt aan je water aanvoelen dat in Zandvoort de verhuur van woonruimte aan toeristen ten koste gaat van woningzoekenden. Zeker als het een woningzoekende met een kleine beurs betreft,’’ zo redeneerde de gemeente. Maar zo eenvoudig komt ze er niet van af.