Hilvarenbeek heeft wat uit te leggen met groot zonnepark

Geplaatst in: Brabants Dagblad en Agrio
Journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/HAGHORST(27 maart 2024) – De gemeente Hilvarenbeek moet nog maar eens haarfijn uitleggen waarom ze twee bijna 17 hectare grote zonne-energieparken op open agrarische gronden nabij de Oirschotsedijk, Zandstraat en Ansbaldweg wil aanleggen, zonder eerst serieus naar minder ingrijpende alternatieven te kijken.

 

Bijvoorbeeld alternatieven zoals het leggen van zonnepanelen op daken, op braakliggende niet al te waardevolle gronden in, of tegen stedelijk gebied aan, zo stelt de Raad van State vandaag in twee uitspraken vast. Daarbij vernietigt de hoogste bestuursrechter twee eerdere uitspraken van de lagere bestuursrechter, die de zonneparkplannen wel okay vond. De Raad van State vindt dat de gemeente Hilvarenbeek zich niet goed aan het zogenoemde zonneladderbeleid van de provincie Noord-Brabant heeft gehouden. Die eist dat een gemeente stapsgewijs onderzoekt waar zonneparken ruimtelijk gezien de minste impact hebben.

 

Daken industrieterreinen

 

Zonnepanelen op daken van bedrijven op grote industrieterreinen zijn daarbij het gunstigst(stap 0 en 1) en zonneparken op open en groene weilanden, akkers of natuurgebieden het ongunstigst(stap 2 en 3). In dit geval is de hoogste bestuursrechter het eens met bewoners van Haghorst en Diessen dat de gemeente eigenlijk alleen maar gekeken heeft naar de agrarische gronden nabij de Oirschotsedijk/Zandstraat en Ansbaldweg. De gemeente heeft niet eens gekeken of er elders betere locaties beschikbaar zijn. Dat zal Hilvarenbeek alsnog moeten doen. Bij een eventueel nieuw besluit kunnen de partijen, als ze het er (weer) niet mee eens zijn, direct in hoger beroep bij de Raad van State en kunnen ze de rechtbank in Breda link laten liggen. Wordt vervolgd.