VAR-directeur schrijft boek over afvalbeleid

Geplaatst in: De Stentor
Journalist: Maarten Bakker

Directeur Hannet de Vries van het recyclingbedrijf VAR uit Twello heeft met oud-Kamerlid Ad Lansink een boek geschreven over geschiedenis en toekomst van het afvalbeleid in Nederland. Oud-Kamerlid Lansink (CDA) is bedenker van de zogenaamde ladder van Lansink. Die bepaalt dat het bedrijfsleven zo weinig mogelijk afval mag produceren. Als het toch ontstaat, moet het gerecycled worden. Het storten en verbranden van afval is alleen geoorloofd als het niet anders kan.

Lansink formuleerde dit uitgangspunt in 1979, de Nederlandse overheid nam het in 1993 over in wetgeving. De Europese Unie deed dat in 2008. Dat was het moment waarop Hannet de Vries besloot om er met Lansink een boek over te schrijven. “De ladder van Lansink heeft ook een grote invloed gehad op VAR”, zegt ze. ”Mensen kenden de VAR vroeger van de grote stortplaats aan de A1, maar tegenwoordig hergebruiken we negentig procent van het afval.” De Vries schreef het boek “De Kracht van de Kringloop” in de avonduren en het weekend. Dinsdagmiddag presenteerde zij het samen met Ad Lansink aan Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en oud-milieuminister Hans Alders in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het bevat onder meer een interview met Pieter Winsemius, nog een oud-milieuminister, en prinses Laurentien, die een slimmer gebruik van grondstoffen bepleit.

Volgens Hannet de Vries kan er nog veel bereikt worden met een beter hergebruik van afval. “We voeren bij VAR momenteel een proef uit om papierafval beter te selecteren, zodat het voor nog hoogwaardigere toepassingen, bijvoorbeeld tissues, aangewend kan worden.” Over twee jaar zou daarvoor misschien al een installatie in gebruik genomen worden. Ook plastic afval kan volgens haar nog beter benut worden. Verder werkt VAR aan reiniging van afvalwater met behulp van algen.