Buren zalencentrum Opera: “We leven van donderdag tot maandag vroeg in een hel”

Geplaatst in: AD Haagsche Courant
Journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG (07 januari 2024) – Een drietal buren van het Haagse zalencentrum Opera hoopt dat de Raad van State als hoogste bestuursrechter korte metten maakt met de nachtontheffingen voor het feest- en partijencentrum aan de Fruitweg.

Want de bewoners, waarvan een tweetal in een woonark aan de overzijde van Laakkanaal woont, hebben er geen enkel vertrouwen in dat de gemeente Den Haag iets gaat doen als er in de nachtelijke uurtjes daadwerkelijke overlast is. Dat zou de gemeente de afgelopen jaren ook zelden, of nooit hebben gedaan, beweerden de overburen vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. “We leven van donderdag tot maandag vroeg in een hel,” zei woonarkbewoner Aad Plukaard in de rechtszaal aan de Kneuterdijk. Hij maakte met de andere buren zonneklaar dat ze hun vertrouwen in de Haagse gemeentepolitiek in het algemeen, en in voormalig burgemeester Remkes en ex-wethouder De Mos in het bijzonder, helemaal kwijt zijn.

Stroom klachten genegeerd

Want die zouden in het verleden een stroom van klachten over muziekherrie, stampend basgedreun en geschreeuw van vertrekkende bezoekers stelselmatig te hebben genegeerd. Voormalig burgemeester Remkes bleek zelfs een negatief advies van zijn korpschef(van Musscher) om geen nachtontheffingen aan Opera te verlenen naast zich neer te hebben gelegd. “En dat gebeurt nooit,” riep Plukaard. Tijdens de rechtszaak bij de Raad zetten de rechters-staatsraden flink wat vraagtekens bij de aanpak van de gemeente. Vader Aad en zoon Joey Plukaard – “we leven in een hel” – maakten tijdens de zitting van hun hart geen moordkuil.

Deur open

”Piketambtenaren hebben door de jaren heen maar drie geluidmetingen gedaan. Die vielen allemaal af omdat er stoorgeluiden waren. Ik was bij een meting waarbij de ambtenaar not bene erkende dat hij het basgeluid door zijn lichaam voelde vibreren en bijna niet meer nadenken kon. Maar toch keurde hij de meting af, omdat hij niet kon zien of ergens in het enorme zalencentrum een deur open stond. De gemeente had helemaal geen belang bij correcte geluidmetingen, omdat ze per se die nachtontheffingen wilden verlenen,” aldus Joey Plukaard. De Raad van State twijfelde na alle voorbeelden van de omwonenden er wel een beetje aan of Den Haag wel voldoende onderzoek naar de klachten heeft gedaan.

Nieuwe ontheffingen

Mogelijk zal de gemeente alsnog in kaart moeten brengen in hoeverre de nachtelijke feesten het woon- en leefklimaat in de buurt nadelig beïnvloeden. Overigens bleek verder dat het zalencentrum inmiddels in andere handen is overgegaan en dat de burgemeester Van Zanen afgelopen oktober nieuwe nachtontheffingen aan Opera I en II heeft verleend. De bewoners reageerden verbaasd,”dat horen we hier voor het eerst.” Zij tekenden aan dat er wat de nachtelijke overlast niets, of nauwelijks iets veranderd is.

Meer camera’s

De raadsman van voormalig eigenaar en uitbater Aykol zei dat er de laatste jaren wel degelijk veel maatregelen zijn genomen om de overlast terug te dringen en de veiligheid te vergroten,”we hebben nu heel veel beveiligingscamera’s opgehangen om te kijken of de overlast door bezoekers van Opera wordt veroorzaakt, of door buitenstaanders, wat ook regelmatig voorkomt.” Aad Plukaard lachte erover,”die camera’s helpen niks. Het is een grof schandaal dat de gemeentepolitiek zo’n groot feestcentrum midden in de bebouwde kom heeft gezet. Dit hoort aan de rand van de stad waar niemand er last van heeft. Maar ja, volksmenner De Mos wilde graag een zalencentrum in de buurt voor zijn partijgenoten.”
Uitspraak over de nachtontheffingen volgt binnen zes a twaalf weken.