Over Cerberus

Cerberus is een coöperatie van zelfstandige journalisten, gespecialiseerd in rechtspraak en politiek.

De Cerberusjournalisten doen dagelijks verslag vanuit rechtbanken, de Raad van State en de Tweede Kamer voor regionale en landelijke media, vakmedia en ook buitenlandse pers. De naam Cerberus is ontleend aan de hellehond uit de Griekse mythologie. De driekoppige waakhond voorkwam dat mensen afdwaalden naar het rijk der doden, de onderwereld. De coöperatieve vereniging u.a. Coöperatie Persbureau Cerberus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden (nummer 27117627). Bestuursvoorzitter is Jan Jaap Broekhuijsen, vice-voorzitter: Maarten Bakker en penningmeester: Jan van Ommen.