Raad van State

Journalisten van Cerberus zijn vaste correspondent bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor vrijwel alle Nederlandse regionale dagbladen en enkele regionale omroepen. Zij verslaan de zittingen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste beroepsinstantie voor burgers en bedrijven die een conflict hebben met de overheid. De zaken gaan over bouwprojecten, milieuvergunningen, subsidies, openbare orde, openbaarheid van bestuur, vreemdelingenzaken. De Raad van State-journalisten kunnen ingewikkelde zaken vertalen in heldere leesbare berichten. Als u meer wilt weten over de Raad van State zelf klik dan hier om naar de officiële website te gaan.

Actuele berichten komen pas na enkele dagen in hun geheel op de website, voordien kunt u het gehele bericht in de aangegeven publicatie(krant/omroep) zien