Hoe hoog is laag struikgewas verongelukte vastgoedmagnaat

Geplaatst in:
Journalist:

De Raad van State geeft de erven van de vorig jaar verongelukte vastgoedmagnaat Bert Verwelius en Stichting De Limiten en Valkeveen twee weken de tijd om een compromis over de hoogte van een haag te bereiken. Lukt ze dat niet, dan hakt de Raad van State zelf de knoop, door zo maakte rechter en staatsraad Dick Slump tijdens een rechtszaak in Den Haag duidelijk. Het voorstel van de staatsraad kwam na ruim een uur gesteggel over de vraag hoe hoog ‘laag struikgewas’ op Verwelius’ landgoed mag zijn. Immers, de gemeente Huizen had eerder de bij een vliegtuigongeluk omgekomen Verwelius onder meer een vergunning verleend voor het planten van een haag langs een sloot met de naburige kwekerij De Limieten. Een buurman en de landschapsstichting vinden dat de gemeente in de vergunning op zijn minst een beperking aan de hoogte en breedte van de haag hadden moeten opnemen. Want de haag bestaat uit haagbeuken en esdoorns. En die kunnen met gemak uitgroeien tot 30 meter hoog en evenzo breed. Stichting De Limiten en Valkeveen en de buurman vinden dat bepaald geen laag struikgewas. De Raad van State ook niet.  Maar hoe hoog en breed de haag dan wel mag zijn, daar wilde de gemeentewoordvoerder zich niet aan branden. De buurman vindt een haag van maximaal 4 meter hoog en 4 meter breed nog net acceptabel. En daar kon de raadsman van de erven Verwelius ook wel mee leven. De Stichting vindt 4 meter veel te hoog en mikt op niet meer dan anderhalve meter.

Slepend conflict

De raadsman van Verwelius leek daar weer weinig heil in te zien en wilde vast houden aan 4 meter. De vraag is of de partijen er binnen twee weken uitkomen. Zo niet dat bepaalt de Raad waarschijnlijk zelf wat er onder ‘laag struikgewas’ moet worden verstaan. Overigens maakt de discussie over de haag deel uit van een al jaren slepend conflict over het landgoed van Verwelius. Die plantte onder meer een groot aantal fruitbomen op een weiland. De Raad van State droeg Verwelius vorig jaar nog op een groot deel van de laagstamfruitbomen te kappen. Een twintigtal oudere hoogstamfruitbomen mocht wel blijven staan. Daarover werd ook nog druk gekibbeld tijdens de zitting. Want de Stichting vindt dat die fruitbomen ooit illegaal zijn neergezet. En of ze er nu al 17 of 21 jaar staan, dat maakt niet uit. Ze blokkeren het zicht op het open weidegebied van de Limiten. Mochten de partijen er in onderling overleg niet uitkomen dan volgt binnen zes a twaalf weken een einduitspraak.