Rechtbanken

Kies Cerberus voor een accuraat en levendig rechtbankverslag. Wij schrijven de berichten naar de regio en doelgroepen toe, in begrijpelijke taal. Wij leveren de media gedetailleerde weekoverzichten met (regionaal) interessante, aangrijpende, frappante, bizarre of geruchtmakende zaken die spelen bij de rechtbanken in Dordrecht, Rotterdam en Den Haag. Gewapend met deze kennis gaan media zelf op de zittingen af, of schakelen zij verslaggevers van Cerberus in. Dankzij onze flexibele organisatie kunnen we nagenoeg alle rechtszaken oppakken, ook als ze later beginnen dan gepland of uitlopen. Gaat een zaak niet door, dan volgt geen rekening.