Oosterhout wil 21 bomen kappen voor “beluchting” rietkap villa

Geplaatst in: BN De Stem
Journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OOSTERHOUT(01 maart 2024) – B&W van Oosterhout vinden een geringe besparing op het onderhoud van een slecht rietgedekte villa aan Bredaseweg vele malen belangrijker dan het behoud van 21 volwassen bomen in een beschermde gemeentelijke groenstructuur.

 

Zelfs rechter en staatsraad Hans Besselink kon vandaag tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State af en toe zijn oren niet geloven over de kronkels die het gemeentebestuur heeft gemaakt om de Jan Peter van Leeuwen, eigenaar van de monumentale villa aan de Bredaseweg, tegemoet te komen. Immers, die had de gemeente gevraagd om 21 volwassen bomen ten zuiden van zijn enorme tuin te laten kappen. De bomen zouden te veel lucht tegen houden waardoor zijn rieten dak niet snel genoeg droogt. Het gemeentebestuur bleek Van Leeuwen geheel ter wille. ”Na het afwegen van alle belangen, zoals het klimaat-,  natuur- en landschappelijke waarde van de bomen, kozen we toch voor het belang van het behoud van het gemeentelijke monument. Want die willen niet verloren laten gaan,” beweerde de gemeentewoordvoerder.

Wel bomen in eigen tuin

Staatsraad Besselink vroeg vervolgens verbaasd hoe bomen die op ruim dertig meter van de villa staan een bedreiging voor de monumentale waarde van de villa kunnen zijn, ”ik zag op foto’s dat meneer in zijn eigen tuin heel wat bomen heeft staan. Waarom moeten dan eerst de gemeentelijke bomen, die verder weg staan, om.” Daarop zat de gemeentewoordvoerder met een mond vol tanden. Tijdens de zitting bleek dat villa echt niet gaat instorten als de gemeentebomen blijven staan. Volgens een door de villa-eigenaar ingehuurde “rietdeskundige” zou hij door de bomen al na 20 in plaats van 25 jaar de rietkap moeten vervangen. Volgens  Milieuvereniging Oosterhout, die de procedure heeft aangespannen, is het onbegrijpelijk waarom B&W zoveel waardevol groen willen opofferen voor een klein financieel voordeeltje voor iemand die zo rijk is dat hij zo’n grote villa en tuin bezit. “Uit het onderzoek van de rietdeskundige bleek tevens dat Van Leeuwen op zijn dak een slechte en goedkope kwaliteit riet heeft laten leggen. Wiens schuld is het dan dat je eerder onderhoud moet plegen,” zei Sietske Schokker van de milieuvereniging in Den Haag. Bovendien vreest zij dat door deze affaire alle bomen op gemeentegrond vogelvrij zijn verklaard.

APV aangepast tijdens de rit

Die kunnen, als de Raad van State niet ingrijpt, straks allemaal zonder vergunning om. Want tijdens de inspraakprocedure over de aan zichzelf verleende kapvergunning paste de gemeente ook nog eens de APV(Algemene Plaatselijk Verordening) aan. Met de nieuwe APV kan je in Oosterhout nu in alle niet-monumentale bomen zonder kapvergunning de bijl zetten. Heb je als burger of betrokkene bezwaar? Jammer dan. De bomen kunnen zonder greintje inspraak om. Staatsraad Besselink vond het bijzonder opvallend dat de APV is aangepast tijdens de kapvergunningsprocedure over de 21 bomen, ”is dat toeval, of is er meer aan de hand.” “Nee hoor, dat is echt toeval,” sputterde de Oosterhoutse zegsman, die niet erg overtuigend overkwam. Staatsraad Besselink liet via zijn lichaamstaal duidelijk merken weinig op te hebben met deze op het oog wat slinkse wijze van “besturen.” Hoewel de gemeente na het aanpassen van de APV de bomen in principe gewoon kan omzagen, liet de staatsraad blijken dat geen goed idee te vinden. Daarom zei  hij aanstaande maandag een stevige spoeduitspraak te zullen doen, ”het gaat immers om een principiële vraag of de gemeente tijdens een kapvergunningsprocedure zo maar de APV mag wijzigen waardoor een vergunning niet meer nodig is. Dat kan ik niet deze spoedprocedure doen en moet later dit jaar in de bodemzaak worden uitgezocht. Ik ga wel beslissen  of de bomen zolang moeten blijven staan. Maandag doe ik uitspraak,” besloot de staatsraad.