Groen licht woningbouw op plek oude boerderij Oude Wetering

Geplaatst in: Leidsch Dagblad en AD Groene Hart
Journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OUDE WETERING (08 april 2024) –  Voldoende parkeerplaatsen, nauwelijks verkeerstoename op de Kerk- en Veerstraat en niet teveel woningen op het perceel, waarvan de dakhoogte ook nog prima in de omgeving past.

 

Zo luiden vandaag de belangrijkste conclusies van een voorlopige spoeduitspraak van de Raad van State over het plan om elf woningen in Oude-Wetering te bouwen; op de plek waar ooit een inmiddels gesloopte boerderij stond. Met de spoeduitspraak maakt de hoogste bestuursrechter in principe de weg vrij voor de bouw van elf woningen. De ontwikkelaar bouwt dan wel op eigen risico, omdat de Raad later dit jaar nog een bodemzaak over het bouwplan behandelt en daarna definitief uitspraak doet.

 

Waterberging

 

Alleen heeft de Raad met deze spoeduitspraak de grootste obstakels al uit de wereld geholpen. De bestuursrechter zet eigenlijk alleen nog een kanttekening bij de vraag of er niet teveel verharding bijkomt. En of de ontwikkelaar daar nog een aparte waterberging voor moet aanleggen. Alleen vindt de hoogste bestuursrechter dat meer iets om later in de bodemzaak uit te zoeken. Het is in ieder geval geen reden om een bouwstop op te leggen. Want er is volgens de voorzieningenrechter van de Raad van State nog voldoende ruimte om eventueel een extra waterberging aan te leggen.

 

Natte voeten

 

De spoeduitspraak is een tegenvaller voor de dertig omwonenden, die de zaak tegen de gemeente Kaag en Braassem hebben aangespannen. Zij vinden elf woningen veel te veel op de plek van de oude boerderij en het zou in strijd zijn met het gemeentelijke beleid. Volgens de Raad past het bouwplan evenwel in het zogenoemde inbreidingsbeleid van de gemeente. Met de bouwhoogte valt het ook wel mee want de bouwgrond loopt vanaf de Kerkstraat af naar de ringvaart. Van een enorme ophoging van het terrein is ook geen sprake. Buren vrezen natte voeten als er bijna een meter grond op het perceel komt. Volgens de Raad is daar geen sprake van en komt er niet meer dat 15 tot 20 centimeter grond op het perceel.

 

1.500 auto’s

 

Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen gepland en neemt het verkeer op Kerk- en Veerstraat gemiddeld slechts toe met 85 autobewegingen per dag. Er rijden nu al zo’n 1.500 (vracht)auto’s per dag heen en weer op de dijkweg en de maximale capaciteit ligt met 3.000 nog twee keer hoger. Kortom, weinig aan de hand. De schop kan de grond in en de omwonenden zullen op de bodemzaak moeten wachten om te kijken of ze het plan nog wat bijgeschaafd kunnen krijgen. Of dat nog zal gebeuren blijkt  over enkele maanden na de bodemzaak.