“Met dat crematorium wonen we straks midden in Necropolis”

Geplaatst in: Brabants Dagblad
Journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG/OSS (02 mei 2024) – ,,Als de gemeente Oss een zuivere procedure rond het nieuwe crematorium had gevolg, dan hadden we hier niet gestaan. Maar er is gerommeld, de gemeenteraad is op het verkeerde been gezet door B&W,’’ aldus buurtbewoner Theo van Bergen vandaag tijdens de grote crematoriumzaak bij de Raad van State in Den Haag.

 

Van Bergen kreeg als omwonende aan het eind van de lange rechtszaak van de rechters nog de gelegenheid zijn hart te luchten. En daar maakte hij dankbaar gebruik van. Van den Bergen wees de hoogste bestuursrechter er allereerst op dat de ruim zestig buurtbewoners er heilig van overtuigd zijn dat er veel betere locaties in Oss beschikbaar zijn om een nieuw crematorium te bouwen. Door het naast het huidige mortuarium en rouwcentrum aan de Docfalaan te bouwen, tegenover de begraafplaats aan de Julianasingel is volgens omwonenden te veel van het goede. ,,Met dat crematorium erbij wonen we straks midden in een Necropolis,” aldus Van Bergen. Die vind dat het college van B&W de gemeenteraad op het verkeerde been heeft gezet door net te doen dat het crematorium  zonder meer naast het bestaande rouwcentrum gebouwd worden. ,,Maar toen het plan was goedgekeurd moest de gemeente opeens een woning opkopen omdat die te dicht bij de schoorsteen van het crematorium lag. Dat is misleiding en onzuiver. Alleen al daarom moet dit plan van tafel.”

 

700 crematies

 

Verder vrezen de omwonenden, vooral de bewoners van het Docfapark, dat 700 crematies plus plechtigheden per jaar tot fikse verkeersopstoppingen en parkeeroverlast zullen leiden. Nu al staat de Docfalaan soms vol met geparkeerde auto’s voor bezoekers van het rouwcentrum. Als daar straks 3 crematieplechtigheden per dag bij komen vrezen Docfaparkbewoners niet, of nauwelijks meer uit hun wijk weg te komen, althans dat de wachttijden bij de kruisingen flink oplopen. Een bewoner stelde voor om aan beiden zijden van de Docfalaan betonnen varkensruggen neer te leggen, zodat de rouwenden gedwongen worden hun auto’s op het bijbehorende parkeerterrein te zetten. Alleen wil de gemeente daar geen parkeerverbod instellen, maakt de Osse raadsvrouw duidelijk. Bovendien blijkt volgens Oss uit verkeers- en parkeeronderzoek dat er geen onaanvaardbare verkeerstoestanden op en rond het crematorium gaan ontstaan.

 

Verwarring

 

Alleen ontstond tijdens de rechtszaak een discussie of het wel bij 700 crematies en plechtigheden per jaar blijft. Want er zouden ook meer uitvaartdiensten in het huidige rouwcentrum en het nieuwe crematorium komen die niet meegerekend zijn in de parkeer- en verkeersonderzoeken. Aanvankelijk was er wat verwarring toen een gemeentewoordvoerder erkende dat er meer dan 700 plechtigheden en uitvaarten per jaar plaats kunnen vinden. Immers, vanuit het rouwcentrum vinden ook uitvaarten richting begraafplaats plaats. En er zouden nog uitvaarten bij komen voor overledenen die elders in de regio gecremeerd worden.

 

Niet meer dan 700

 

Maar aan het eind van de zitting sloeg de Osse raadsvrouw met de spreekwoordelijke vuist op tafel en zei dat er niet meer dat 700 crematies per jaar in het nieuwe crematorium plaats gaan vinden. En alle ceremonies en plechtigheden moeten aan de crematies ter plaatse zijn gekoppeld. En de ceremonies en uitvaarten die nu al in het huidige uitvaartcentrum plaats vinden staan daar los van. Dat is immers al een bestaande situatie. Toch vroeg de raadsman van uitvaartondernemer Wim Muller om eventuele foutjes en missers in het bestemmingsplan zelf, of met een versnelde bestuurlijke lus te repareren. ,,Want we wachten nu al drie jaar op deze rechtszaak en we willen nu wel eens aan de slag.” De Raad van State gaat de komende weken onderzoeken of het crematorium ongewijzigd door de beugel past, of toch nog hier en daar moet worden bijgeschaafd, of geheel in de prullenmand moet. Uitspraak volgt binnen zes a twaalf weken.