Mogelijk toch bloedtesten op PFAS rondom Westerschelde

Geplaatst in: Provinciale Zeeuwsche Courant
Journalist: Maarten Bakker

WESTERSCHELDE- In de zomer komt er meer duidelijkheid over een gezondheidsonderzoek naar de PFAS-besmetting  rondom de Westerschelde. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.  D66-Kamerlid Bamenga wil dat omwonenden van de Westerschelde hun bloed kunnen laten testen.

Omwonenden van de Westerschelde en van de fabriek Chemours in Dordrecht moeten om zo’n gezondheidsonderzoek kunnen vragen, aldus Bamenga. “Het is tijd voor gerechtigheid en duidelijkheid voor de omwonenden van Chemours en de Westerschelde”, zei het Kamerlid deze week tijdens een debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. “Omwonenden hebben wat D66 betreft het recht om hun bloed te laten testen. Pas als we weten wie er wat in zijn bloed heeft, kunnen we ook die schade gaan verhalen op de vervuilers.”

De staatssecretaris reageert in een schriftelijk antwoord dat onderzoeksinstituut RIVM deze maand nog de opdracht krijgt om te onderzoeken “of en op wat voor manier gezondheidsonderzoek voor de omgeving van Chemours en de Westerschelde zinvol is”. Het instituut gaat inventariseren welke behoeften er leven onder de omwonenden. Daarbij wordt ook gekeken naar het instrument van bloedonderzoeken, schrijft de staatssecretaris. “De resultaten van deze verkenning door het RIVM zijn naar verwachting in de zomer van 2024 afgerond.” Dan zal ook blijken of een gezondheidsonderzoek rondom de Westerschelde en bij Chemours “meerwaarde” heeft, aldus Heijnen.

Eerder was het RIVM zelf afhoudend over het doen van gezondheidsonderzoek naar de omvang en de ernst van de PFAS-vervuiling rondom de Westerschelde. Provinciale en lokale politici kregen in november nog te horen dat er geen speciale aandacht was voor Zeeland in het onderzoek van het instituut naar de PFAS-vervuiling. RIVM wilde gaan kijken of de Nederlandse bevolking “in zijn algemeenheid” is blootgesteld aan PFAS.

PFAS is een chemische stof die niet afbreekbaar is, en serieuze gezondheidsschade kan veroorzaken. In de Westerschelde zit veel PFAS die in Vlaanderen is geloosd. De provincie Zeeland adviseerde aan inwoners eerder zelf gevangen vis en garnalen uit de Westerschelde niet te eten vanwege de hoge concentraties PFAS. Met zelf geraapte schelpdieren uit de Westerschelde zouden mensen ook voorzichtig moeten omgaan. Hooguit tien keer per jaar zouden die gegeten mogen worden.

D66 en Partij voor de Dieren hebben eerder al gevraagd of een verbod op de productie van PFAS in Nederland per 2025 mogelijk is. De staatssecretaris reageert hierop dat het ministerie nog bekijkt of dit haalbaar is.